Bp Pindel: Maryja w Wieczerniku stała się Matką Kościoła

  • 31 maja 2020, Robert Karp

„Dlaczego Maryja, na której spoczął Duch Święty i poczęła Syna Bożego, przebywa razem z Apostołami, uczniami i niewiastami w Wieczerniku?” –zastanawiał się bp Roman Pindel podczas sobotnich rozważań, 30 maja 2020 r., w kaplicy kurialnej. „A może właśnie dlatego, by po raz drugi stała się matką, tym razem Matką Kościoła?” – odpowiadał.

Jak zauważył ordynariusz, Maryja – Pierwsza Uczennica, która uwierzyła w Jezusa, która otwartym sercem przyjęła Słowo Boże, zamiar Boży i wspaniałomyślnie oddała swą wolność w ręce Boga, trwa na modlitwie w Wieczerniku, w jedności z tymi, którzy będą tworzyć Kościół.

„W dniu Zesłania Ducha Świętego Kościół wychodzi i idzie przez wieki, przyjmując kolejne pokolenia wyznawców stających się jego członkami przez chrzest. Ona jest z nimi, mimo że jest u Boga, mimo że jest wyniesiona, wniebowzięta. Maryja jest z wędrującym Kościołem, otaczając opieką, wspierając, ochraniając, ale także wciąż dając przykład – ten zapisany na kartach Ewangelii – jak wierzyć, jak żyć, jak być posłusznym i jak zaufać Bogu. Po to była z innymi w Wieczerniku” – wyjaśnił bp Pindel.