Bp Pindel o konflikcie między prawem Bożym i ludzkim

  • 3 czerwca 2020, Robert Karp

Do ewangelicznej sceny, gdy Jezus według relacji św. Marka odpowiada, zapytany przez próbujących Go oskarżyć faryzeuszy i herodian, na pytanie, czy wolno płacić podatek cezarowi – odwołał się w swych wtorkowych rozważaniach 2 czerwca 2020 r. bp Roman Pindel. Ordynariusz zwrócił uwagę na fundamentalną odpowiedź Jezusa, który wskazał, gdy przyniesiono mu denara z podobizną władcy Rzymu, by oddać cezarowi to, co do niego należy, Bogu zaś to, co należy do Boga.

„Jezus w ten sposób rozdziela autonomię rzeczywistości doczesnej do regulowania przez człowieka. Bardzo wiele rzeczy pozostaje człowiekowi do ustalenia i dyskusji, demokratycznych wyborów” – wyjaśnił biskup i zauważył, że wkrótce Apostołom i uczniom Jezusa przyjdzie rozstrzygnąć kluczowy dylemat, gdy stają w obliczu konfliktu pomiędzy prawem Bożym a prawem ludzkim.

„Dla nich staje się jasne, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, a gdy Wielki Sanchedryn domaga się od nich zaprzestania głoszenia Chrystusa zmartwychwstałego, oni uznają, że ich to nie obowiązuje, że bardziej trzeba słuchać Boga, który posłał Jezusa, wskrzesił Go i oczekuje od nich, by głosili tego Jezusa jako Zbawiciela. Są gotowi także na śmierć, na świadectwo w trudnych warunkach. Taki jest wykład wobec chrześcijańskiej nauki i taka jest postawa wyznawcy Chrystusa wobec tych dwóch sfer: co do Boga i co do świata, w którym żyjemy” – zakończył biskup.

fot. Orlando Sant’Anna/Unsplash