Bp Pindel o mądrości św. Pawła Apostoła

  • 22 maja 2020, Robert Karp

Na ważne pytanie, jakie musi sobie niekiedy postawić ktoś, kto ewangelizuje i nie znajduje zrozumienia w słuchaczu, zwrócił uwagę bp Roman Pindel w kontekście analizy kolejnego fragmentu Dziejów Apostolskich, gdy w Koryncie Paweł bezskutecznie próbuje mówić Żydom o Jezusie Mesjaszu, otrząsa swoje szaty i idzie nauczać pogan.

„Pewnie trzeba nam nieraz stawiać sobie pytanie, czy mam z kimś dalej rozmawiać, czy nie trzeba nam raczej strząsnąć proch, zerwać kontakt i uznać, że nie mamy o czym ze sobą mówić. Trzeba się nieraz zastanawiać, jak bardzo ważne są słowa naszej wiary i życie według niej. Prośmy o taką mądrość, jaką niewątpliwie miał Paweł Apostoł w swym sercu i umyśle. On tak bardzo cenił sobie prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa” – podkreślił biskup.