Bp Pindel o ustanowieniu Eucharystii na Komisji Duszpasterskiej KEP

  • 21 marca 2019, Robert Karp

Wykład bp. Romana Pindla pt. „«To czyńcie na moją pamiątkę» – ustanowienie Eucharystii w perspektywie biblijnej” był jednym z elementów trzydniowego posiedzenia Komisji Duszpasterskiej KEP o programie duszpasterskim na lata 2019-2022, które odbyło się od 19 do 21 marca 2019 r. w Rzeszowie.

Prelegent przedstawił kontekst biblijny i religijno-teologiczny ustanowienia Eucharystii. Zwrócił uwagę na treści wyznawane w tekstach natchnionych. Przywołując opisy ustanowienia Eucharystii, bp Pindel wskazał na wciąż aktualne zapotrzebowanie na teologię Eucharystii. „Jan Ewangelista w miejsce opisu ustanowienia Eucharystii opisał scenę obmycia nóg. Bibliści uzasadniają to w ten sposób, że Kościół już znał na pamięć słowa ustanowienia Eucharystii, natomiast była potrzebna teologia Eucharystii. Przez umywanie nóg, przez posługiwanie innym, Jezus wskazuje w tej scenie z 13. rozdziału Ewangelii wg św. Jana, o co idzie podczas ostatniej wieczerzy i podczas każdej Eucharystii. Chodzi o wymiar braterskiej wspólnoty tych, którzy spożywają ten sam chleb i piją ten sam kielich” – podkreślił prelegent.

Biskup bielsko-żywiecki zwrócił uwagę, że biblijne relacje na temat Eucharystii nie są gotowym formularzem liturgicznym, ale zapisem tradycji i redakcji. „Dla zrozumienia tych tekstów trzeba odwołać się do dwóch kontekstów kulturowo-religijnych: jeden stanowi wieczerza paschalna, a drugi uroczysta uczta w gronie bliskich osób w świecie pogańskim, hellenistycznym. (…) Celem wieczerzy paschalnej jest przypomnienie i uobecnienie wyzwolenia z niewoli egipskiej. To coroczne obchodzenie nie było i nie jest traktowane tylko jako wspomnienie, ale jako żywe przeżywanie bliskości Boga gotowego także w momencie aktualnego świętowania Paschy dokonać wyzwolenia swojego ludu. (…) Z kolei kontekst hellenistyczny zwraca uwagę na gospodarza, organizatora i fundatora uczty, którym jest Pan” – powiedział bp Pindel.

Trzydniowe posiedzenie dyrektorów wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych z całej Polski oraz duszpasterzy krajowych różnych środowisk w ramach prac Komisji Duszpasterstwa KEP zaowocowało przyjęciem ostatecznej wersji programu duszpasterskiego na lata 2019-2022 z hasłem: „Eucharystia daje życie”.

rk, KAI