Bp Pindel: obojętność wobec orędzia o zbawieniu – to coś najgorszego

  • 21 maja 2020, Robert Karp

Obojętność to najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć temu, kto głosi Dobrą Nowinę – zauważył bp Roman Pindel komentując podczas rozważań 20 maja 2020 r. fragment Dziejów Apostolskich opisujący słynną mowę Pawła Apostoła na wzgórzu Aresa w Atenach, kolebce pogańskich religii i różnych nurtów filozoficznych.

Biskup zwrócił uwagę, że kluczowym momentem przemówienia Pawła, kiedy Grecy postanowili go więcej nie słuchać, jest jego nauczanie o wskrzeszeniu Jezusa z martwych. Grecy nie tylko nie są w stanie zaakceptować pełnej retorycznego piękna nauki o zmartwychwstaniu, ale wprost wyśmiewają Pawła.

„Dlatego w odróżnieniu od innych proklamacji ewangelii, kiedy to słuchacze dzielą się, kłócą się, wyrzucają Pawła, prześladują, idą za nim – ci są obojętni. To jest coś najgorszego, co może spotkać tego, który chce głosić zbawienie w Jezusie Chrystusie poprzez ukazanie wartości zmartwychwstania” – dodał biskup.

fot. occatholic.com