Bp Roman pobłogosławił nowych animatorów i ceremoniarzy LSO

  • 3 października 2020, Robert Karp

Podczas liturgii słowa 3 października 2020 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej bp Roman Pindel pobłogosławił 137 nowych animatorów i ceremoniarzy liturgicznych z diecezji bielsko-żywieckiej. Wybrani do posługi w ramach Liturgicznej Służby Ołtarza na znak podjętych zadań, do których należy m.in. troska o formację dzieci i młodzieży, włożyli na szyje poświęcone krzyże. Z powodu pandemii uroczystość ta nie mogła odbyć się w Wielki Czwartek podczas tegorocznej Mszy Krzyżma Świętego w bielskiej katedrze.

Na wspólną modlitwę, której przewodniczył biskup ordynariusz, większość kandydatów do posługi animatorów i ceremoniarzy przybyła ze swymi najbliższymi. Za ten gest i wsparcie dziękował szczególnie rodzicom bp Roman.

W homilii przypomniał natomiast, że Jezus powołał do misji ewangelizacyjnej najpierw dwunastu Apostołów, a potem wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów, posłanych do wszystkich narodów. Duchowny zwrócił uwagę jednocześnie, że w tym roku właśnie dwunastu młodych ludzi z diecezji bielsko-żywieckiej rozpoczęło formację w seminarium w Krakowie, by tam wsłuchiwać się w to, co Bóg do nich mówi. Z kolei rozpoczynających swą posługę animatorów i ceremoniarzy LSO biskup porównał do siedemdziesięciu dwóch posłanych, by głosić Dobrą Nowinę.

Biskup przytoczył obecne w Biblii świadectwa posłanych uczniów, w których podkreślali, że głosili Ewangelię, uzdrawiali chorych i wypędzali złego ducha. Wskazał też na słowa Jezusa, który po wysłuchaniu tych relacji pouczył ich, że nie jest najważniejsze, ile ludzi uwolnili od mocy Złego, lecz kluczowe jest to, by ich imiona były zapisane w niebie.

„Podejmujecie się pięknego zadania, pięknej misji, pięknej posługi bycia animatorem – kimś, kto towarzyszy, prowadzi, pokazuje drogę, wspiera i wysłuchuje. Oby to służyło temu, żebyście byli pewni zbawienia, tak jak Jezus mówił tym siedemdziesięciu dwóm” – zwrócił się biskup do animatorów i ceremoniarzy.

Na koniec hierarcha nawiązał do słów Jezusa o tym, że Bóg objawia się „prostaczkom”. Jak wyjaśnił, to człowiek prostolinijny poznaje zamiary Boga. „Ten, który nie zniekształca słowa Bożego, uważnie, skrupulatnie wsłuchuje się w to, co Bóg mówi. Otwiera Pismo Święte i stara się je zrozumieć. Ten ma dostęp do tego, kim jest Bóg. Będziecie sługami wobec młodszych od was po to, by ci wasi koledzy byli uważnymi i pokornymi słuchaczami wobec Boga. Nie ma nic gorszego jak pycha wobec Boga: ja wiem lepiej. Pokora wobec Boga jest potrzebna wam i tym, którym będziecie pomagać postępować według sumienia, pomagać zbawić się” – dodał i przypomniał, że patrzenie na świat oczyma wiary i dostrzeganie, jak Bóg działa jest doświadczeniem bezcennym.

„Życzę wam, żeby wiara w was wzrastała. Ona jest uzasadnieniem tego, co chcecie robić. Każdy czas ma swoje wyzwania. Spróbujcie patrzeć w wierze na wasze posługiwanie w mocy Bożej, z posłannictwa Kościoła. Życzę wam takiego entuzjazmu, jaki miało tych siedemdziesięciu dwóch, gdy wrócili do Jezusa i opowiadali, czego nie zrobili mocą udzieloną przez Boga” – dodał.

Nad procesem przygotowania animatorów i ceremoniarzy czuwali m.in. opiekun diecezjalny LSO ks. Przemysław Gawlas i ks. Jakub Kuliński.

Podczas uroczystej przysięgi przed biskupem nowi animatorzy i ceremoniarze przyrzekli wiernie wypełniać powierzone im obowiązki. Otrzymali również krzyże będące znakiem ich posługi.