Bp Pindel poświęcił kaplicę na terenie placówki opiekuńczo-leczniczej dla kobiet

  • 10 maja 2018, Robert Karp

Postać zmarłego młodo ks. Józefa Kurzei – pierwszego proboszcza w krakowskich Mistrzejowicach, kandydata na ołtarze, oraz bł. Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki, zaangażowanej w pomoc bliźniemu – przywołał bp Roman Pindel, który poświęcił 10 maja kaplicę pw. MB Fatimskiej na terenie Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu koło Oświęcimia. Placówką, w której przebywa obecnie ok. 130 kobiet niepełnosprawnych, opiekowały się niegdyś siostry albertynki.

Maria Wilgus, dyrektor PZOL w Grojcu, podkreśliła w rozmowie, że poświęcenie kaplicy jest ważnym momentem w historii zakładu, gdyż pacjentki mają w końcu miejsce, gdzie mogą się spotykać na Mszy św. lub nabożeństwach. „Tutaj pacjentki odprawiać będą teraz mogły nabożeństwa majowe, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kaplica jest otwarta także dla ludzi innych wyznań” – wyjaśniła, podkreślając, że obiekt powstał w ciągu 3-4 miesięcy dzięki zaangażowaniu władz powiatowych i parafii.

Proboszcz sąsiadującej z PZOL, grojeckiej parafii pw. św. Wawrzyńca, ks. Józef Zborek przypomniał, że w kaplicy znajduje się figurka Matki Bożej, przywieziona z Fatimy przez parafian, stale także przebywa w tabernakulum Jezus eucharystyczny. „Ten dom jest naznaczony cierpieniem, dlatego jest to tak ważne, aby była tu kaplica. Ona pomoże w przeżywaniu cierpienia z Chrystusem. Takie cierpienie ma moc zbawczą” – zaznaczył, przywołując dzieje placówki, istniejącej od 1960 roku i związanej na początku z posługą sióstr albertynek. Od czasu, gdy odeszły w 1996 roku, nie było stałej kaplicy dla podopiecznych zakładu.

Kapłan przybliżył także postać sługi Bożego ks. Józefa Kurzei, który zanim zaangażował się w budowę krakowskiej parafii w Mistrzejowicach, został wikarym w Grojcu w latach 1964-1967. Przez posługę duszpasterską był także związany z zakładem. Proboszcz opisał historię, gdy w 1971 roku „ksiądz z zielonej budki”, zastraszany i nękany przez SB, znalazł tu na kilkanaście dni schronienie i potrzebne wytchnienie. Ks. Zborek wyraził nadzieję, że w przyszłości zmarły w wieku 39 lat ks. Kurzeja zostanie kiedyś patronem kaplicy w Grojcu. Jego proces beatyfikacyjny toczy się od 2005 roku.

W homilii podczas Mszy św., połączonej z poświęceniem kaplicy, bp Pindel przytoczył historię, gdy ks. Kurzeja, jako wikariusz parafii w Mucharzu koło Wadowic, pomagał miejscowym w budowie kaplicy, wbrew woli swego proboszcza. Biskup zwrócił uwagę także na postać wyniesionej niedawno na ołtarze bł. Hanny Chrzanowskiej, inicjatorki pielęgniarstwa domowego.

„To dobry duchowy przykład i wezwanie dla tych, którzy podejmują pracę wobec chorych. Dlaczego została wyniesiona na ołtarze? Bo znalazła, po 30. roku swego życia motywację chrześcijańską: zobaczyć w człowieku bezradnym i bezsilnym Chrystusa” – dodał hierarcha, życząc, by poświęcona kaplica była miejscem szczególnego spotkania z Jezusem i Jego Matką. „Niech to będzie miejsce modlitwy, wytchnienia, odpoczynku oraz czerpania religijnej motywacji do pełnienia swojej posługi” – wezwał.

Podczas liturgii z udziałem pacjentów i pracowników PZOL dekret biskupa, erygujący kaplicę pw. MB Fatimskiej, odczytał dziekan osiecki ks. Bogusław Wądrzyk. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, ze starostą oświęcimskim i przedstawicielami zarządu powiatu.

Podopieczne wręczyły ordynariuszowi wykonane przez siebie artystyczne pamiątki. Biskup odwiedził w pokojach wymagające opieki stacjonarnej pacjentki, które nie mogły uczestniczyć w liturgii.

Zakład w Grojcu zapewnia kobietom niepełnosprawnym całodobową opiekę pielęgnacyjną, lekarską oraz leczenie rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych. Większość podopiecznych to osoby z upośledzeniem umysłowym lub schorzeniami pokrewnymi. Jest tu także miejsce dla kobiet, które ze względu na stan zdrowia oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.