Bp Pindel: potrzebujemy błogosławieństwa Boga i przejawów Jego łaskawości w naszym życiu

  • 1 stycznia 2019, Robert Karp

Do uświadomienia sobie na początku nowego roku, „jak bardzo Bóg nas obdarza swoim błogosławieństwem, codziennie, z różnych okazji” – zachęcił ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel w orędziu noworocznym do wiernych. Duchowny przewodniczył 1 stycznia 2019 r. Mszy św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach. Orędzie i pasterskie błogosławieństwo hierarcha przekazał podczas transmisji radiowej i internetowej.

Bp Pindel odwołał się w homilii do odczytanego fragmentu Księgi Liczb i wyjaśnił na czym polega zawarte w nim „życzenie błogosławieństwa”. Wskazał, że istotę Aaronowego błogosławieństwa przybliżają obrazy rodzinne i domowe.

„Bóg ma być podobny do matki, która troskliwie obraca swoją twarz ku małemu, kochanemu dziecku. Gdy zaś dziecko dostrzega to spojrzenie matki i wpatruje się, co to oznacza, wówczas matka ma rozpromienić swoje oblicze, by wyrazić swoją akceptację i dać mu pewność, że jest bezpieczne” – zauważył i przypomniał ewangeliczne obrazy ziemskiego życia Jezusa, gdy błogosławił dzieci i wielokrotnie ukazywał „wspaniałość daru błogosławieństwa, które pojmuje człowiek podobny do dziecka”.

„Taki człowiek przeczuwa, że to błogosławieństwo Boga jest niezasłużone i zawsze większe niż człowiek może pragnąć i pojąć” – dodał kaznodzieja i zwrócił uwagę, że ostatnim gestem Jezusa, wstępującego do nieba na oczach uczniów, jest błogosławienie. „Błogosławienie tych, których posyła z dobrą nowiną na krańce świata i na błogosławienie wszystkich narodów dla odwrócenia się od grzechów i dla przyjęcia wiary oraz zbawienia w imię Jezusa” – sprecyzował i zaznaczył, że pobłogosławieni przez Jezusa apostołowie błogosławili także ludzi mocą kapłaństwa apostolskiego.

„Ten początek nowego roku niech nam uświadomi, jak bardzo Bóg nas obdarza swoim błogosławieństwem, codziennie, z różnych okazji. A świadomość tego, jak dobry Bóg jest w swoim błogosławieństwie, odkrywamy jeszcze bardziej wyraźnie, gdy potrzebujemy przejawów Jego łaskawości i pomocy w naszym życiu. To nas prowadzi do tego, że rodzi się w nas prośba do Boga, dawcy wszelkiego błogosławieństwa, abyśmy wypraszali to błogosławieństwo dla siebie, dla bliskich i dla całego świata” – podsumował biskup.

Liturgię w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i w Światowym Dniu Modlitwy o Pokój wspólnie z ordynariuszem celebrowali kapłani pracujący dla diecezjalnego Radia „Anioł Beskidów” oraz związani z komorowicką wspólnotą parafialną.

Biskup bielsko-żywiecki odwiedził też studia i pomieszczenia redakcyjne radia diecezjalnego, błogosławiąc wszystkim, którzy uczestniczą w dziele ewangelizacji na falach eteru. Wziął udział w audycji na żywo, podczas której pytania o jego posługę w Kościele diecezjalnym zadawali dziennikarze.