Bp Pindel: słowo Boże – kręgosłup Kościoła, życia i wiary

  • 25 maja 2020, Robert Karp

Do obrazu czekającego na narodziny Kościoła, modlącego się w jerozolimskim Wieczerniku, powrócił bp Roman Pindel podczas rozważań, jakie zakończyły modlitwę różańcową i kolejny dzień nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. Ordynariusz zaakcentował rolę i znaczenie słowa Bożego, które niczym kręgosłup w ciele człowieka stanowi prawdziwy wyznacznik w życiu i działalności Kościoła.

Biskup zwrócił uwagę na rozwiniętą wśród uczestników czuwania w Wieczerniku zdolność czytania i interpretowania zdarzeń w świetle słowa Bożego. „To słowo Boże żyje, jest jak kręgosłup, który sprawia, że Kościół przed Zesłaniem Ducha Świętego i później wie, czego się trzymać, jak znaleźć pion, gdzie znajdywać odpowiedzi na pytania o nowe sytuacje. Gdy przyjdzie pierwsze prześladowanie, to słowo Boże podpowiada, że trzeba modlić się do Ducha Świętego o umocnienie” – wyjaśnił biskup i przywołał sytuację z Soboru Jerozolimskiego, gdy Apostołowie, dzięki słowu Bożemu, znajdują rozwiązanie kwestii, czy można przyłączyć do Kościoła pogan. Dzięki odpowiedzi, jakie znaleziono w słowie Bożym, Kościół otworzył się na inne nacje i kultury.

„Dziękujmy Bogu za to, że słowo Boże od początku Kościoła, a nawet przed Zesłaniem Ducha Świętego, jest tym kręgosłupem naszego życia i wiary, punktem odniesienia do wszystkich najnowszych i najbardziej trudnych rozstrzygnięć, jakie podejmujemy w Kościele” – wezwał biskup.

fot. Aaron Burden/Unsplash