Bp Pindel: uznajmy Chrystusa za Króla przez nasz wolny wybór

  • 25 listopada 2019, Robert Karp

O tym, że Jezus jest królem na wzór Dawida – dzieli z całą ludzkością naturę człowieka – a jednocześnie Jego panowanie jest absolutnie Boskiego pochodzenia i obejmuje cały świat oraz każdego człowieka przypomniał bp Roman Pindel, który 24 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przewodniczył Eucharystii w kościele NSPJ w Bielsku-Białej. Podczas liturgii z udziałem m.in. członków diecezjalnej Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dla których uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest dorocznym świętem patronalnym, ordynariusz bielsko-żywiecki zachęcił, by uznać panowanie Chrystusa, „aby był Królem wszechświata nie tylko z nadania Ojca, ale i z naszego wolnego wyboru i poddania Mu naszej woli”.

Duchowny przybliżył początki biblijnego rozumienia królowania. Zauważył, że księgi biblijne w dwóch miejscach opisują namaszczenie Dawida na króla – w jednym staje się on królem elekcyjnym wybranym przez pokolenia Izraela, w drugim zostaje namaszczony potajemnie przez proroka Samuela, gdy królem jest jeszcze Saul.

„Jezus jest królem na wzór Dawida w tym sensie, że dzieli z całą ludzkością naturę człowieka. W ciele, które przyjął przez Wcielenie, jest reprezentantem w znaczeniu mocnym całej ludzkości. Dlatego też może wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi. Z drugiej strony w ludzkim ciele reprezentuje absolutną Boską władzę nad światem” –  podkreślił biskup.

„Jezus jest królem wszechświata na wzór Dawida także i w tym sensie, że Jego panowanie jest Boskiego pochodzenia i nie potrzeba ludzkiej zgody, by miał władzę nad światem. Jezus mający władzę nad każdym człowiekiem i reprezentujący całą ludzkość składa ofiarę z Siebie i przedstawia ją Ojcu, ona zaś dokonana jeden raz w dziejach świata wystarcza za wszystkie grzechy świata. Jest nieporównywalna nawet ze wszystkimi ofiarami, które by mogły być złożone przez wszystkich ludzi. Na znak tego zadośćuczynienia Bóg wskrzesza Jezusa z martwych i pozwala Mu być jedynym Pośrednikiem, wstawiającym się nieustannie przed Ojcem jako ten, który Mu poddaje wszystko w sposób doskonały” – kontynuował kaznodzieja.

Na koniec wezwał, by uznać panowanie Chrystusa, „aby był Królem wszechświata nie tylko z nadania Ojca, ale i z naszego wolnego wyboru”. „Przede wszystkim przez poddanie Mu naszej woli, we wszystkim, co czynimy w domu, pracy, naszym zaangażowaniu w Kościele, w naszej misji i w naszym apostolstwie” – dodał.

Eucharystię wspólnie z biskupem celebrowali asystenci parafialni Akcji Katolickiej i KSM – 25 kapłanów. Uroczystość uświetnił swym występem Chór św. Józefa z Zabrzega pod dyrekcją Sylwii Strządały. Na organach zagrał Daniel Strządała.