Bp Pindel w Bąkowie: budowanie duchowej świątyni z żywych kamieni jest trudniejsze niż wzniesienie świątyni materialnej

  • 14 października 2018, Robert Karp

O tym, że człowiek nawiedzający świątynię ma stawać się pięknym i dobrym przypomniał bp Roman Pindel, który 14 października poświęcił kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Bąkowie koło Strumienia. Podczas uroczystości wierni zapewnili, że są gotowi podjąć zobowiązanie, by nowo poświęcona świątynia była miejscem spotkania z Bogiem, uświęcania, dziękczynienia, uwielbienia i przebaczenia.

W homilii bp Pindel przypomniał, że powstanie parafii i świątyni jest wyraźnym wezwaniem, by starać się o wspólnotę wiary. Odniósł do tego słowa Listu, w którym św. Piotr  porównał wyznawców Jezusa do żywych kamieni, budowanych jako duchowa świątynia.

„To ważne przypomnienie o wymiarze fundamentalnym, że każdy kościół i każda wspólnota wiernych, która się w nim gromadzi, tak naprawdę ma początek w jednym kamieniu węgielnym. I nie jest nim kamień uroczyście wmurowany w początkach budowli, ale to sam Jezus Chrystus” – podkreślił biskup i wytłumaczył, że Chrystus nieustannie ożywia wiarę i daje łaskę, wciąż karmi swoim Ciałem i swoją Krwią, „do końca świata zwornik wszystkich wierzących na danym miejscu i wszystkich wierzących w Niego na całym świecie”.

„Żywym kamieniem ma być także każdy wierzący, który przez wiarę i chrzest należy do Kościoła. Żywym przez więź z Jezusem, przez żywą z Nim relację. Żywym przez trwanie w łasce, przez przyjmowanie sakramentów, przez słuchanie i odnoszenie do siebie słowa Bożego. Żywym przez wydawanie owoców dobrych czynów i okazywanie miłosierdzia wobec innych” – zaznaczył kaznodzieja, zachęcając za św. Piotrem do budowania wspólnoty wierzących.

„Tu gdzie jesteśmy, z takich wierzących, jacy zamieszkują na terenie parafii, budowanie przede wszystkim w świątyni, by z żywych kamieni budować duchową świątynię. Na to budowanie składa się przyjmowanie dzieci, które daje Bóg, przynoszenie ich do chrztu, wychowywanie, przekazywanie zasad wiary, troska o potrzebujących, modlitwa” – sprecyzował duchowny i zwrócił uwagę, że budowanie z żywych kamieni jest trudniejsze niż budowa kościoła materialnego i nigdy się nie kończy.

Ordynariusz namaścił poświęconym olejem mensę ołtarza. Namaszczone zostały także zacheuszki – znaki krzyża, umieszczone w czterech miejscach świątyni. Biskup wygłosił uroczystą modlitwę poświęcenia świątyni na wyłączną własność Boga.

Proboszcz parafii w Bąkowie ks. kan. Jan Palka powitał na niedzielnej uroczystości licznych kapłanów z dekanatu strumieńskiego oraz gości: budowniczych kościoła, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, fundatorów, dobrodziejów oraz przedstawiciela Kościoła ewangelickiego.

Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił Chór „Hejnał” z Mazańcowic.

Parafia w Bąkowie została utworzona z połączenia części parafii: Strumień, Golasowice i Pruchna. W 1987 roku zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w Bąkowie. Pierwszym budowniczym i proboszczem parafii został ks. Jerzy Hermais. 23 grudnia 1987 roku ks. bp Damian Zimoń poświęcił tymczasową kaplicę, w której odprawiano już Msze św. 1 lipca 1990 roku dekretem biskupa katowickiego została erygowana parafia Miłosierdzia Bożego w Bąkowie. W 1996 roku budowę przejął nowy budowniczy – obecny proboszcz ks. Jan Palka.

Autorem projektu architektonicznego kościoła jest prof. Adam Lisik. W prezbiterium kościoła znajduje się duży olejny obraz Miłosierdzia Bożego, po jego lewej stronie olejny obraz św. Faustyny, a po prawej stronie obraz Matki Bożej Ostrobramskiej (Matki Bożej Miłosierdzia). Obok ołtarza ustawiono figurę Matki Bożej Fatimskiej, w kaplicy bocznej znajduje się obraz św. Maksymiliana Marii Kolbego, na bocznych ścianach figurki św. Antoniego Padewskiego, św. Barbary wykonana z grafitu i drewniana figurka św. Faustyny Kowalskiej. W roku 2001 zostały umieszczone w kościele olejne obrazy stacji drogi krzyżowej i poświęcone przez bpa Janusza Zimniaka. Budowa dzwonnicy została zakończona w lipcu 2004 roku. W następnych latach zbudowano drogę wokół kościoła, parking, oraz wykańczano prezbiterium i wnętrze, a także zewnętrzną stronę kościoła. Na przełomie lat 2013/2014 kościół został ozdobiony 22 witrażami.