Bp Pindel w Cieszynie: prośmy o świętość!

  • 3 listopada 2019, Robert Karp

O tym, jak ważne jest, by w życiu pragnąć świętości mówił m.in. bp Roman Pindel, który w uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2019 r. przewodniczył Mszy św. w cieszyńskim kościele św. Elżbiety. Po liturgii kapłani i wierni przeszli na pobliski cmentarz miejski w Cieszynie, gdzie modlono się za zmarłych.

W homilii bp Pindel zachęcił do wdzięczności za to, że w życiu spotkaliśmy ludzi świętych. Wyjaśnił, że nie warto odkładać na później odpowiedzi na wezwanie do osobistego uświęcania się.

„Czujmy się wezwani do bycia świętymi. Chciejmy też jeszcze bardziej pragnąć, by do naszych świętych dołączyć, bo oni nas nieustannie wzywają do tego tłumu nieprzeliczonego: do świętych” – podkreślił hierarcha, cytując św. Bernarda z Clairvaux, który w jednym z swoich kazań wyjaśniał, dlaczego obchodząc wspomnienia świętych, sami odnosimy korzyść, a nie oni – wyniesieni już przez Kościół na ołtarze.

„Pierwszym pragnieniem, które wywołuje albo pomnaża w nas wspomnienie świętych, jest chęć przebywania w ich upragnionym gronie, zasłużenie na to, aby się stać współobywatelami i współmieszkańcami błogosławionych duchów, nadzieja połączenia się z zastępem patriarchów, ze zgromadzeniem proroków, z orszakiem Apostołów, z niezmierzoną rzeszą męczenników, wspólnotą wyznawców, z chórem dziewic, wreszcie zjednoczenie się i radość we wspólnocie wszystkich świętych. Drugim pragnieniem, które budzi w nas wspomnienie świętych, jest, aby Chrystus, nasze życie, ukazał się tak jak im również i nam, abyśmy i my ukazali się z Nim w chwale” – przywołał biskup słowa Doktora Kościoła.

„Prośmy, abyśmy byli uznani za świętych przez Boga i także dla ludzi dali świadectwo wiary, dzięki której pragniemy być i świętymi, i zbawionymi” – dodał bp Pindel.

Uczestnicy procesji modlili się o spokój duszy zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów, braci i sióstr zakonnych, a także proszono o miłosierdzie Boże dla zmarłych rodziców, nauczycieli, żołnierzy.

Modlitwę zakończyło błogosławieństwo udzielone przez biskupa ordynariusza.

fot. ks. Piotr Góra