Bp Pindel w Harmężach: ufajmy Bogu, który odrzucony kamień czyni najważniejszym

  • 22 kwietnia 2018, Robert Karp

„Uczmy się zdumiewać wobec różnych przejawów łaskawości Boga” – zaapelował bp Roman Pindel, który 21 kwietnia przewodniczył Mszy św. w ramach zakończonych w niedzielę XVII Dni Kolbiańskich w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia. Na trzydniowe spotkanie pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” złożyły się konferencje, modlitwy oraz świadectwa.

W homilii podczas Eucharystii, koncelebrowanej m.in. przez prelegentów tegorocznych Dni Kolbiańskich, bp Pindel uczynił przedmiotem namysłu czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 4 8-12) o „kamieniu odrzuconym przez budujących, który stał się kamieniem węgielnym” oraz słowa Psalmu 118, z którego fraza ta została zaczerpnięta.

Biskup zwrócił uwagę na niezwykłość obrazu, do którego odwołuje się psalm: murarza, który wznosząc budowlę, odrzuca kamień nieprzydatny do całej budowli. „Budowla wznosi się do końca, a kamień odrzucony stoi na uboczu, pozostaje wzgardzony. I oto ten sam bezużyteczny kamień zostaje wzięty przez kogoś innego do innej budowli i to nie do byle jakiego jej miejsca, lecz do węgła. Wcześniej odrzucony – teraz użyty jako kamień narożny, sklepiający budowlę, fundamentalny” – wyjaśnił duchowny i przypomniał, że w duchu tego psalmu modlił się Jezus Chrystus w Ogrójcu przed swą męką i śmiercią na krzyżu.

„Prośba, błaganie, z powierzeniem tego, co się stanie, woli i zamiarom Ojca” – streścił modlitwę Jezusa biskup, odwołując się jednocześnie do słów autora Listu do Hebrajczyków, który ukazuje Jezusa jako Tego, który cierpiał, został ukrzyżowany, umarł na krzyżu i został ocalony przez zmartwychwstanie.

Hierarcha wskazał, że po zmartwychwstaniu Jezusa w słowach Psalmu 118, Duch Święty pozwolił znaleźć wyznawcom Jezusa uzasadnienie swej wiary. „Odrzucony przez swój naród, przez żydowskich przywódców Jezus, skazany na śmierć, stał się kamieniem węgielnym Kościoła, absolutnie najważniejszym elementem wspólnoty tych, którzy wierzą, którzy są zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa” – dodał, odwołując się do słów Piotra, który napełniony Duchem Świętym wskazał przed Sanhedrynem na zmartwychwstałego, ocalonego przez Boga Jezusa Chrystusa, jako „głowicę węgła”.

Biskup zachęcił, by słowa psalmu uczynić pociechą w naszym życiu. „Nieraz się zdarzy, że kamień odrzucony przez budujących stanie się kamieniem węgielnym. Nieraz będziemy mogli potwierdzić znaczenie tych słów i obietnicę, która stanie się w naszym życiu, kiedy Bóg przyjdzie nam z pomocą na naszą prośbę i błaganie. Będziemy zdumieni, w jaki to sposób zostaliśmy wyzwoleni” – podkreślił biskup.

Podczas Eucharystii biskup poświęcił obraz św. Maksymiliana Kolbego namalowany przez pochodzącego z Bielska-Białej artystę, Jacka Malinowskiego. Portret patrona diecezji bielsko-żywieckiej zawiśnie w kaplicy „Matki Bożej zza drutów” w klasztornym kościele w Harmężach, gdzie znajduje się mała figura MB Niepokalanej, wykonana przez więźniów w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau.

Po liturgii w specjalnym świadectwie o działaniu Ducha Świętego w swym życiu opowiedział perkusista “Skaldów”, Jan Budziaszek.

O. dr Piotr Cuber OFMConv, współorganizator Dni Kolbiańskich, przypomniał, że za motto tegorocznych spotkań przyjęto słowa św. o. Maksymiliana zaczerpnięte z jego pism: „Duch Przenajświętszy w Niej mieszka, w Niej żyje i to od pierwszej chwili Jej istnienia, zawsze i na wieki”.

Wśród prelegentów byli m.in. o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik, ks. dr hab. Wacław Siwak, o. dr Piotr Gryziec.

Dni Kolbiańskie odbywają się w Harmężach od 2001 r. Ich inicjatorem jest o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. Patronat nad spotkaniem objęli: Katedra Kolbiańska Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie oraz ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.