Bp Pindel w Leśniowie: Bóg reżyseruje i daje natchnienia do dobrych spotkań

  • 7 lipca 2019, Robert Karp

Do brania przykładu z Maryi nawiedzającej swą krewną i pamiętania, że spotkanie z drugim człowiekiem jest okazją do wyznawania wiary – zachęcił bp Roman Pindel w paulińskim sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin. W drugim dniu odpustu, 7 lipca 2019 r., ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej wskazał na ewangeliczną scenę nawiedzenia domu Elżbiety przez Maryję, noszącą pod swoim sercem Zbawiciela świata, na dowód, że prawdziwym Reżyserem takich zdarzeń jest Bóg.

W uroczystościach w Leśniowie uczestniczyli licznie pielgrzymi. W homilii podczas sumy bp Pindel poprosił, by czerpać natchnienie z ewangelicznej sceny, gdy, jak opisuje to Łukasz Ewangelista, Maryja udała się do domu Zachariasza, by spotkać się ze swą krewną Elżbietą, będącą w 3. miesiącu ciąży. Biskup zwrócił uwagę, że Reżyserem tego spotkania był sam Bóg, który także zatroszczył się o to, by dotarła do nas relacja o tym spotkaniu poprzez zapis Ewangelisty.

„Bóg prowadzi swoje zamiary wobec nas, aby nas ocalić od tego, co złe, aby nam dać zbawienie i szczęście. Bóg jednak nie chce, abyśmy byli nieświadomi Jego zamiarów. Zapowiada je, oznajmia, zwraca na nie uwagę. Nieraz tylko przez szept w naszym sercu, innym razem przez umacniające słowo drugiego człowieka, doświadczenie ludzi albo przez znak w naszym życiu lub przez słowo Pisma” – wyjaśnił.

„Bóg daje natchnienia do dobrych spotkań. Nieraz je wręcz reżyseruje. Nieraz wręcz przymusza do tych spotkań” – zapewnił i zachęcił do szukania spotkań, które obiecują dobro. Według hierarchy, spotkanie z drugim człowiekiem powinno być okazją do wyznawania wiary, do dzielenia się wiarą, do dawania dobrego świadectwa. Zdaniem biskupa, warto w spotkaniu z drugim człowiekiem mieć dobre słowo i modlitwę. Duchowny zasugerował, by brać przykład z Maryi, która udaje się do będącej w trudnej sytuacji krewnej.

Lipową figurę Matki Bożej przed 637 laty pozostawił w Leśniowie wracający z Rusi książę Władysław Opolczyk. Od ponad 300 lat opiekę nad sanktuarium sprawują paulini. Głównym charyzmatem sanktuarium leśniowskiego jest nieustanna troska o rodzinę, przejawiająca się w intencjach nabożeństw czy praktykach specjalnych błogosławieństw udzielanych małżeństwom, dzieciom i matkom w stanie błogosławionym.

52 lata temu odbyła się pierwsza koronacja figury Matki Bożej Leśniowskiej – 13 sierpnia 1967 r. Dokonał jej prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wspólnie z kard. Karolem Wojtyłą, a także biskupem diecezji częstochowskiej Stefanem Barełą oraz generałem Zakonu Paulinów o. Jerzym Tomzińskm. Bullę zezwalającą na koronację Leśniowskiej figury Matki Bożej wydał papież Paweł VI.

fot. fiat.fm, ks. Piotr Góra