Bp Pindel w Rychwałdzie: rozpoznajmy w Maryi pierwszą uczennicę Chrystusa

  • 13 maja 2018, Robert Karp

Do rozpoznania w Maryi pierwszej uczennicy Chrystusa, trwającej z Kościołem na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Świętego namawiał bp Roman Pindel, który wraz wiernymi z całej Żywiecczyzny uczestniczył 13 maja w nabożeństwie fatimskim w sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej – Pani Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie. W uroczystościach udział wzięli m.in. członkowie wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz pielgrzymi, którzy adorowali Najświętszy Sakrament, modlili się na różańcu, dzielili się świadectwami wiary.

Bielsko-żywiecki biskup w homilii podczas Eucharystii przy ołtarzu przed bazyliką rychwałdzką zwrócił uwagę na ewangeliczną scenę wniebowstąpienia Pana Jezusa, gdy uczniowie słyszą zapewnienie od swego Nauczyciela, iż będzie im towarzyszył w inny sposób, i że w Jego imię czynić będą znaki.

Jak zauważył biskup, oczekiwaniu na Ducha Świętego towarzyszy zamkniętym w Wieczerniku uczniom Maryja. „Ale też wierzymy, że ona pozostaje w Kościele i wędruje z całym ludem Bożym. Nie tylko po to, żebyśmy jej przyzywali, gdy czegoś potrzebujemy, nie tylko wypowiadali pochwały dla jej cnót i życia, nie tylko ozdabiali jej obrazy koronami, nie tylko świętowali różne święta maryjne. Chodzi o to, byśmy próbowali odkrywać, jak ona jest pierwszą uczennicą Jezusa Chrystusa, jak ona pierwsza wysłuchała słów Ewangelii, jak słowa swego Syna podejmowała w swoim codziennym życiu” – sprecyzował i zachęcił, by rozważając słowa, które pozostawił nam Jezus, tęsknić za Jego powrotem.

„Niech to dzisiejsze świętowanie wzbudzi tęsknotę, byśmy lepiej poznawali Jezusa, mimo że Go nie widzimy” – wezwał biskup, wskazując na Maryję, jako wzór postępowania za Chrystusem.

Wspólnie z ordynariuszem modlili się kapłani diecezjalni oraz franciszkanie z różnych zakątków Polski. Przed nabożeństwem w 101. rocznicę objawień maryjnych w Fatimie kustosz rychwałdzkiego sanktuarium o. Bogdan Kocańda OFMConv odczytał intencje modlitewne, jakie przywieźli ze sobą pielgrzymi.

Modlitwie różańcowej, którą animowali członkowie wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, towarzyszyły świadectwa osób, borykających się w życiu z chorobą alkoholową.

Uroczystości zakończyła procesja maryjna oraz apel maryjny.

Ośrodek kultu maryjnego w Rychwałdzie powstał w 1644 r. Jego źródłem był cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, namalowany na lipowej desce w XV wieku. Wizerunek cieszył się czcią wiernych od samego początku. Powszechnie uważano Matkę Bożą Rychwałdzką za Patronkę i Opiekunkę Żywiecczyzny.

18 lipca 1965 roku odbyła się uroczysta koronacja Cudownego Obrazu. Dokonali jej Prymas kardynał Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła.

Od czasu koronacji cześć dla Matki Bożej Rychwałdzkiej zatacza coraz szersze kręgi i z roku na rok wzrasta liczba pielgrzymów. Do sanktuarium przybywają pielgrzymki nie tylko z Żywiecczyzny, ale z różnych stron kraju i zagranicy.