Bp Pindel: wspólna droga Trzech Króli i św. Brata Alberta do Boga

  • 7 stycznia 2017, Robert Karp

„Niech trwa wędrówka za Trzema Królami i św. Bratem Albertem przez cały rok” – zaapelował bp Roman Pindel, który 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w bielskiej katedrze św. Mikołaja przewodniczył dziękczynnej Eucharystii. Po raz trzeci w diecezji bielsko-żywieckiej dzień ten był obchodzony jako Dies Episcopi (Dzień Biskupa). Tego dnia przypadła kolejna rocznica święceń biskupich biskupa ordynariusza i ingresu do katedry.

Liturgię z udziałem kilkudziesięciu księży koncelebrowali wraz ordynariuszem biskup pomocniczy Piotr Greger oraz biskup senior Tadeusz Rakoczy. W kościele modlili się przedstawiciele władz państwowych, parlamentarnych, samorządowych i miejskich, reprezentanci rożnych wspólnot i organizacji z terenu całej diecezji.

W homilii biskup zachęcił do odpowiedzi na pytania o to, co łączy Trzech Magów podążających do stajenki betlejemskiej ze św. Bratem Albertem. Wskazując na umieszczony w świątyni katedralnej obraz apostoła ubogich podającego chleb dziecku, ordynariusz podkreślił, że zarówno ewangeliczni Mędrcy ze Wschodu jak i Adam Chmielowski odbyli daleką drogę.

„Jeżeli Magowie przybyli z Babilonii, dzisiejszego Iraku, to do Jerozolimy musieli pokonać około 1100 km, co wówczas wymagało około miesiąca czasu. W przypadku św. Alberta należy mówić o odległości pomiędzy miejscem narodzin a miastem, w którym odnalazł Chrystusa w ubogich i bezdomnych” – zauważył kaznodzieja i przypomniał, że urodzony w podkrakowskiej Igołomii Adam Chmielowski wędrował do miejsca swego przeznaczenia – gdy zamieszkał w „ogrzewalni” z bezdomnymi w pobliżu krakowskiego Kazimierza – 40 lat.

„Droga do Krakowa wiodła okrężną drogą – przez wiele krajów, wyznaczana przez tragiczne wydarzenia, wskazania, nakazy innych osób i instytucji. Taką drogę wyznaczyły mu nie gwiazdy czy Herod, lecz Bóg prowadzący go przez różne okoliczności, wydarzenia i ludzi” – dodał biskup, przybliżając drogę życiową „polskiego Fra Angelico” do Boga.

Biskup Pindel podkreślił, że Magowie oddając pokłon Panu, osiągnęli najważniejszy cel swojego życia. „Stali się od tego czasu znakiem, że zbawienie jest nie tylko dla Żydów, ale i dla wszystkich pogan. Do końca świata dawać będą nadzieję ludziom, którzy są daleko od Boga, że i oni mogą odnaleźć drogę do Chrystusa” – powiedział i zaznaczył, że Albert Chmielowski Chrystusa rozpoznał w ludziach będących na marginesie życia. „W nich oddał Chrystusowi cześć” – podkreślił.

Biskup przypomniał o rozpoczętym 25 grudnia ub. roku. w Kościele Roku świętego Brata Alberta, który może być okazją do szukania oblicza Pana w ubogich i potrzebujących.

Na koniec zachęcił, by obok organizowanych co roku orszaków, które będą pociągały za sobą kolejne rzesze dzieci i dorosłych oddających hołd Bogu za zbawienie, trwała troska o tych, w których można odnaleźć poniżone oblicze umęczonego, chorego i ubogiego Chrystusa. „Niech trwa wędrówka za Trzema Królami i św. Bratem Albertem przez cały rok” – zaapelował.

W imieniu kapłanów słowa życzeń pod adresem biskupa wypowiedział dziekan centralnego dekanatu bielskiego ks. prałat Krzysztof Ryszka. „Niech Twoje słowo pokrzepia smutnych, podnosi upadłych” – powiedział duchowny, życząc biskupowi, by jego posługiwanie było bogate w dary naturalne i nadprzyrodzone.

Biskup podziękował za obecność na Eucharystii i stałą pamięć o nim w modlitwie podczas jego trzyletniej posługi pasterskiej w diecezji bielsko-żywieckiej.

3 lata temu 6 stycznia w bielskiej katedrze odbyły się uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu ks. prałata Romana Pindla. Byłemu rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie sakry udzielił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Ordynariusz hasłem swojej posługi pasterskiej uczynił słowa: „Verbum Vitae continentes” (Trzymajcie się mocno Słowa Życia) z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 16).

episkopi-095

episkopi-001

episkopi-004

episkopi-005

episkopi-008

episkopi-019

episkopi-022

episkopi-028

episkopi-029

episkopi-031

episkopi-035

episkopi-041

episkopi-051

episkopi-063

episkopi-070

episkopi-073

episkopi-074

episkopi-079

episkopi-081

episkopi-084

episkopi-093

episkopi-094