Bp Pindel zachęca do poznania św. Melchiora Grodzieckiego

  • 10 marca 2019, Robert Karp

Do poznania sylwetki i naśladowania urodzonego w Cieszynie św. Melchiora Grodzieckiego – XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu – zachęcił w liście pasterskim bp Roman Pindel. Z inicjatywy diecezji bielsko-żywieckiej obecny rok 2019 obchodzony jest w województwie śląskim jako Rok św. Melchiora Grodzieckiego.

W czytanym w niedzielę, 10 marca, liście pasterskim bp Pindel przyznał, że choć święty pochodzi z diecezji bielsko-żywieckiej, jest wciąż mało znany przez wiernych. Dlatego niebawem we wszystkich beskidzkich kościołach będzie umieszczona reprodukcja obrazu z podobizną świętego, który znajduje się w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Po każdej Mszy św. wierni  powierzać będą Bogu najważniejsze sprawy Kościoła bielsko-żywieckiego, wzywając wstawiennictwa św. Melchiora.

„Wyrazem jedności naszego Kościoła diecezjalnego niech będzie także peregrynacja relikwii św. Melchiora Grodzieckiego do kolejnych dekanatów i wyznaczonych w nich kościołów” – zapowiedział ordynariusz. Nawiedzenie doczesnych szczątków świętego rozpocznie się 15 marca br. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.

Zdaniem biskupa,  pochodzący z Cieszyna kapłan i jezuita zasługuje szczególne uczczenie, „chociażby dlatego, by podkreślić dziedzictwo religijne i kulturowe, jakie Śląsk Cieszyński wnosi w tak bardzo zróżnicowany pod względem historycznym, kulturowym, społecznym i religijnym region Śląska”.

„Postać św. Melchiora zdaje się być bliska szczególnie młodemu pokoleniu, przede wszystkim przez niezwykłą mobilność i częste zmiany charakteru podejmowanej pracy. Historia jego życia toczy się według scenariusza przypominającego wybory życiowe wielu współczesnych Polaków odważnie szukających dobrej szkoły, pracy i zaangażowania poza granicami Polski, nie bojących się wyzwań i niebezpieczeństw” – napisał duchowny.

Uroczystości z okazji 400-lecia śmierci Męczenników Koszyckich, wśród których jest i św. Melchior, odbędą się w samych Koszycach 7 września 2019 r. Przewodniczyć im będzie tamtejszy arcybiskup Bernard Bober. Udział w nich wezmą także biskupi diecezji, z których pochodzili męczennicy, w tym także pasterze bielsko-żywieccy. Planowana jest pielgrzymka diecezjalna do Koszyc zakończona uroczystą Eucharystią 12 października br.

„Święci pozostawiają przykład życia według ewangelii na miarę wyzwań czasów, w których przyszło im żyć. W ich konkretnych postawach i decyzjach możemy odkrywać wezwania, jakie słowo Boże kieruje wobec naszego życia” – podkreślił bp Pindel, odwołując się do niedzielnego czytania ewangelicznego, będącego relacją o odparciu pokus przez Jezusa przeżywającego post na pustyni. „W życiu św. Melchiora odnajdujemy analogię do sposobu, w jaki Jezus odpowiada na pokusy szatana” – dodał i sprecyzował, że „najmocniejsza pokusa w życiu św. Melchiora przyszła wtedy, gdy próbowano odwieść go od wiary katolickiej, obiecując ocalenie życia i przekonując do odstępstwa od niej słowami Biblii”.

Melchior Grodziecki urodził się w 1584 roku w Cieszynie. Wywodził się z rodu Grodzieckich, herbu Radwan. Jego przodkowie na początku XVI wieku przenieśli się do Księstwa Cieszyńskiego i osiedlili na zamku w Grodźcu. Dziadek i ojciec świętego byli kasztelanami cieszyńskimi. Melchior pobierał nauki w kolegium jezuickim w Wiedniu, a następnie w Brnie, gdzie wstąpił do nowicjatu jezuitów. Przebywał w klasztorach jezuickich w Kłodzku, Czeskich Budziejowicach i w Pradze – tam w 1614 roku przyjął święcenia kapłańskie, a później został wychowawcą młodzieży. Po złożeniu ślubów wieczystych w 1619 roku Zakon skierował duchownego do Koszyc, gdzie został kapelanem wojsk cesarskich. Misję tę oprócz niego pełnili tam także dwaj inni jezuici – Węgier Stefan Pongracz i Chorwat Marek Križ – kanonik katedry prymasów Węgier w Ostrzyhomiu. Wszyscy trzej ponieśli śmierć męczeńską na początku wojny trzydziestoletniej we wrześniu 1619 roku z rąk żołnierzy księcia Siedmiogrodu Bethlena Gabora, dowodzonych przez generała Juraja Rakoczego.

Męczennika wyniósł na ołtarze papież Pius X w 1905 roku. Kanonizacji dokonał podczas wizyty apostolskiej w Koszycach Jan Paweł II . Było to 2 lipca 1995 roku.

Na ogłoszenie 2019 r. Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego – związanego ze Śląskiem Cieszyńskim jezuity – zgodzili się radni Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach

Plan peregrynacji relikwii św. Melchiora Grodzieckiego:

Dekanat Andrychowski 5-7 kwietnia 2019 r.
Dekanat Bielsko-Biała I 15-17 marca 2019 r.
Dekanat Bielsko-Biała II 22-24 marca 2019 r.
Dekanat Bielsko-Biała III 29-31 marca 2019 r.
Dekanat Cieszyński 30 sierpnia – 1 września 2019 r.
Dekanat Czechowicki 7-9 czerwca 2019 r.
Dekanat Goleszowski 26-28 kwietnia 2019 r.
Dekanat Istebniański 10-12 maja 2019 r.
Dekanat Jasienicki 17-19 maja 2019 r.
Dekanat Jawiszowicki 24-26 maja 2019 r.
Dekanat Jeleśniański 13-15 września 2019 r.
Dekanat Kęcki 20-22 września 2019 r.
Dekanat Łodygowicki 4-6 października 2019 r.
Dekanat Międzybrodzki 18-20 października 2019 r.
Dekanat Milowski 25-27 października 2019 r.
Dekanat Osiecki 8-10 listopada 2019 r.
Dekanat Oświęcimski 15-17 listopada 2019 r.
Dekanat Radziechowski 14-16 czerwca 2019 r.
Dekanat Skoczowski 22-24 listopada 2019 r.
Dekanat Strumieński 29 listopada – 1 grudnia 2019 r.
Dekanat Wilamowicki 6-8 grudnia 2019 r.
Dekanat Wiślański 3-5 maja 2019 r.
Dekanat Żywiecki 13-15 grudnia 2019 r.