Bp Pindel: zmartwychwstanie Jezusa jest wiarygodnym znakiem pokonania grzechu, śmierci i szatana

  • 16 kwietnia 2017, Robert Karp

„Zmartwychwstanie Jezusa jest wiarygodnym znakiem pokonania grzechu, śmierci i szatana” – podkreślił bp Roman Pindel podczas Wigilii Paschalnej sprawowanej 15 kwietnia w katedrze w Bielsku-Białej. Ordynariusz bielsko-żywiecki udzielił w Wielką Sobotę dorosłemu bielszczaninowi sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – chrztu, bierzmowania i komunii świętej.

Bp Pindel w homilii zauważył, odwołując się do czytania z Listu do Rzymian, że zbawienie człowieka jest ostatecznie wysłużone przez jedyną ofiarę  Jezusa Chrystusa, i że osiągamy to zbawienie przez chrzest – zanurzenie w wodę.

„Woda, która dała śmierć wojskom egipskim, daje życie temu, kto przyjmuje ją w imię Jezusa Chrystusa. Odczytywany dziś fragment przypomina, że chrzest daje życie z Bogiem, daje życie Boże. Ocala od zagłady i daje pewność zbawienia” – zaznaczył biskup, wskazując na sytuację, gdy dorosły mężczyzna za chwilę wyzna swą wiarę i przyjmie chrzest.

Biskup zauważył, że to, co w Bielsku-Białej jest rzadkością, w Krakowie jest znacznie powszechniejsze, gdyż tam co roku kilkanaście dorosłych osób przygotowuje się w trzech różnych ośrodkach katechumenalnych. „Polska jest miejscem, w którym się chrzci dorosłych” – podkreślił  kaznodzieja.

Jak wyjaśnił ordynariusz, zmartwychwstanie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa jest wiarygodnym znakiem ostatecznego pokonania grzechu, śmierci i szatana. „Śmierć została pokonana przez zmartwychwstanie, grzech – przez wzięcie grzechów na siebie, szatan został strącony” – wytłumaczył duchowny i wskazał, że Ewangelia w opisie sceny zmartwychwstania ukazuje takie znaki jak trzęsienie ziemi i pusty grób.

„Ostatnim uzasadnieniem naszej wiary jest ukazanie się żywego Chrystusa kobietom, które znały Go wcześniej, wiedziały o Jego ukrzyżowaniu i pochowaniu w grobie. Teraz mogą Go ujrzeć, a nawet objąć Jego stopy. To na świadectwie tych kobiet przy grobie, a potem na świadectwie apostołów, którym Chrystus ukazywał się po zmartwychwstaniu, opiera się nasze głoszenie zbawienia w Jezusie aż do końca tego czasu” – powiedział. „Nam pozostaje uwierzyć” – dodał biskup i przypomniał, że człowiek dochodzi do wiary nie tylko przez katechezę lub kerygmat, lecz dzięki działaniu Ducha Świętego.

„Chcemy wierzyć, aby móc innym głosić, że Chrystus zmartwychwstał, i że w imię Jego jest zbawienie – dla każdego, kto tylko uwierzy” – podkreślił.

Wigilię Paschalną rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i paschału – świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa, przy którego świetle wkroczono do świątyni rozświetlanej świecami niesionymi przez wiernych. Podczas liturgii wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu, a 26-letni Joachim Albert przyjął z rąk biskupa sakramenty chrztu świętego i bierzmowania.

Obrzęd liturgii chrzcielnej rozpoczął śpiew „Litanii do wszystkich świętych”. Biskup poświęcił wodę chrzcielną specjalną modlitwą, której towarzyszyło zanurzenie w wodzie paschału – znak przypominający Chrystusa zanurzającego się w wodach Jordanu, przyjmującego na siebie grzechy ludzi, wychodzącego z grobu, zwyciężającego śmierć, będącą skutkiem grzechu.

Wokół bielskiej katedry przeszła procesja rezurekcyjna, którą zakończyło uroczyste błogosławieństwo ordynariusza. W uroczystościach, obok licznych kapłanów i diakonów, udział wziął m.in bp senior Tadeusz Rakoczy.