Bp Pindel: zrozumienie krzyża Jezusa jest w słowie Bożym

  • 14 kwietnia 2017, Robert Karp

Bp Roman Pindel sprawował 14 kwietnia Liturgię na cześć Męki Pańskiej w konkatedrze w Żywcu. Ordynariusz bielsko-żywiecki wezwał do osobistej adoracji krzyża oraz do sięgnięcia po słowo Boże, które zapowiada, ale i objaśnia sens zbawczy cierpienia i śmierci Chrystusa na krzyżu.

Biskup w homilii wskazał na znajdujący się  w kaplicy szpitalnej w alzackim Isenheim obraz Matthiasa Grünewalda, ukazujący w formie tryptyku scenę ukrzyżowania Chrystusa. Zauważył, że wokół monumentalnej sceny ukrzyżowania zobaczyć można – po jednej stronie, u stóp krzyża, Jana ewangelistę, podtrzymującego omdlewającą Marię, obok klęczącą Marię Magdalenę, a po drugiej stronie Jana Chrzciciela z Barankiem Bożym u stóp świętego. Jak zauważył biskup, w ten sposób malarz zobrazował nie tylko wydarzenie, lecz także ukazał teologię – sens tego, co się stało na Golgocie.

„Artysta postanowił pokazać, że Ten, który umiera na krzyżu, to Baranek Boży. Krew która wytryskuje z Jego boku, a wcześniej pojawia się na poranionym ciele Jezusa, ma znaczenie zbawcze. Wszystkiego dopełnia napis wzięty z Ewangelii: On ma wzrastać, a ja mam się umniejszać” – wyjaśnił, podczas gdy wierni mogli zobaczyć na ekranie w świątyni reprodukcję malarskiego arcydzieła sprzed 502 lat.

Aby lepiej zrozumieć sens adoracji krzyża, ordynariusz zaproponował stworzenie swoistego tryptyku z umieszczonym w centrum fragmentem Ewangelii poświęconym śmierci Jezusa, a następnie po dwóch stronach – starotestamentowymi tekstami zapowiadającymi sens Golgoty z jednej, a z drugiej strony – tekstami mówiącymi o znaczeniu tego wydarzenia i wyzwaniu, jakim jest ono dla nas.

Analizując poszczególne elementy wyobrażonego tryptyku biskup tłumaczył szczegóły związane z lakonicznym opisem męki i śmierci Jezusa w najstarszej Ewangelii. Jednocześnie wskazał na słowa Psalmu 22, zapowiadającego cierpienia Mesjasza. Sięgnął także do I Listu św. Piotra, ukazującego sens osamotnienia i śmierci Syna Bożego, który według słów Apostoła, „w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości”.

Biskup zwrócił uwagę na szczegóły męki Chrystusowej opisanej przez innych ewangelistów i sięgnął po słowa psalmisty , a następnie interpretował ten obraz w świetle słów św. Pawła z Listu do Rzymian, o wspólnocie losów Jezusa i ludzi, którzy w Niego uwierzyli.

Markowy opis agonii i śmierci Jezusa biskup uzupełniał profetycznymi tekstami Izajasza, mówiącymi o niezawinionym cierpieniu sługi Jahwe oraz uświadamiającymi sens tego, co zdarzyło się ponad 20 wieków temu, pokazującymi, że w „Jego ranach jest nasze zdrowie”.

„Będziemy zbliżać się do krzyża, wpatrując się z największym szacunkiem w umęczone ciało Jezusa. Zrozumienie tego, co widzimy i tego, co stało się dwa tysiące lat temu, jest w słowie Bożym – w  tekstach proroków, psalmisty , apostołów. Szukajmy zrozumienia, dlaczego tak się stało, ale także dla jakiej korzyści dla nas Jezus cierpiał na krzyżu” – zaapelował.

Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego. Przez całą Wielką Sobotę, aż do liturgii Wigilii Paschalnej trwać będzie tu adoracja.