Bp Rakoczy: dar pobożności – zmienia nasze życie i napełnia radością

  • 28 października 2019, Robert Karp

Na znaczenie daru pobożności, który pozwala z radością i entuzjazmem wyrażać wiarę, zwrócił uwagę biskup senior Tadeusz Rakoczy, który 25 października 2019 r. przewodniczył Mszy św. na zakończenie tegorocznych wieczornych czuwań modlitewnych w sanktuarium maryjnym w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Główną intencją ostatniego w tym roku czuwania w bazylice mniejszej przed hałcnowską Pietą była modlitwa o dar pobożności dla wszystkich wierzących, za papieża Franciszka i Kościół.

W homilii biskup Rakoczy, w nawiązaniu do odczytanego fragmentu Ewangelii, zwrócił uwagę na słowa Jezusa, który gani człowieka za to, że choć rozpoznaje znaki pozwalające przewidzieć zmiany zachodzące w przyrodzie, nie potrafi dostrzec tego, co najważniejsze. W tym kontekście biskup przypomniał słowa św. Jana Marii Vienney’a, że wierzący powinien widzieć „aż po głębię wieczności”.

„Chrześcijanin musi mieć otwarte oczy wiary i być czujnym, aby poprawnie odczytać zamysł Boży, czyli to, co prowadzi do zbawienia” – podkreślił i wskazał na prawdziwą pomoc w tym zadaniu – Maryję modlącą się o siedem darów Ducha Świętego. Dary te, jak zauważył hierarcha, były tematem kolejnych spotkań podczas tegorocznych czuwań hałcnowskich.

Bp Rakoczy wytłumaczył, że dar pobożności, o który pielgrzymi modlą się na ostatnim w tym roku czuwaniu, dotyka istoty tożsamości życia chrześcijańskiego. „Pozwala on zachować niezłomność, jedność z Bogiem, nawet w chwilach najtrudniejszych” – dodał, cytując słowa Franciszka o tym, że więzi z Bogiem nie należy rozumieć jako czegoś zewnętrznego, narzuconego, lecz powinna wypływać z głębi.

„Chodzi o relację przeżywaną z sercem. To nasza przyjaźń z Bogiem, dana nam przez Jezusa, która zmienia nasze życie i napełnia nas entuzjazmem i radością. Z tego powodu dar pobożności budzi w nas wdzięczność i uwielbienie” – wyjaśnił. Zwrócił zarazem uwagę na to, że dar ten pomaga pokonać strach i stawać się odważnym świadkiem wiary.

Spotkanie modlitewne w Hałcnowie przypadło w przededniu święta świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza – patrona biskupa Rakoczego. Była to okazja również do złożenia życzeń emerytowanemu ordynariuszowi. W imieniu kapłanów uczynił to proboszcz lipnickiej parafii Narodzenia NMP i dziekan dekanatu Bielsko-Biała III ks. Jerzy Wojciechowski. Słowa życzeń biskup senior usłyszał od parafian.

W tegorocznych czuwaniach udział wzięły grupy pielgrzymów niemal ze wszystkich stron diecezji bielsko-żywieckiej. Wieczorne spotkania modlitewne w sanktuarium odbywają się siedem razy w roku – w każdy ostatni piątek miesiąca od kwietnia do października.

Kult maryjny w Hałcnowie narodził się na początku XVIII w. Pierwsze historyczne wzmianki o figurze Matki Bożej Bolesnej pochodzą z 1764 r. Kronikarz wspomina, że na ogromnym dębie przytwierdzona była duża figura Matki Boskiej, trzymająca na rękach ciało swego Syna. Wkrótce wybudowano kapliczkę i umieszczono w niej figurę Matki Bolesnej, następnie zaś, po ukończeniu budowy kościoła, przeniesiono cudowną figurę do głównego ołtarza świątyni.

2 lipca 2016 r. hałcnowski kościół został ogłoszony bazyliką mniejszą.