Bp Rakoczy do srebrnych księży jubilatów: promieniujcie nadal Jego miłością i dobrocią

  • 9 maja 2019, Robert Karp

Księża bielsko-żywieccy, którzy w 1994 roku podczas trzecich święceń kapłańskich w historii diecezji zostali prezbiterami, dziękowali 9 maja 2019 r. w katedrze za ćwierćwiecze swego kapłaństwa. W katedralnej świątyni wspólnie koncelebrowali Mszę św. pod przewodnictwem bp. seniora Tadeusza Rakoczego. Hierarcha 25 lat temu udzielił w tym samym miejscu święceń diakonom z seminarium w Krakowie

Bp Rakoczy podkreślił, że chce razem z jubilatami „z głębi serca wysławiać Boga za dar kapłaństwa – niezwykły dar Jego dobroci”. „Pamiętajcie, że srebrny jubileusz kapłaństwa jest świętem ludzi dojrzałych, doświadczonych duszpasterzy. Dlatego razem z wami powierzam Bogu następny etap waszej służby w Kościele” – dodał, życząc, by byli kapłanami „na wzór Serca Jezusa, które towarzyszyło w sposób szczególny od seminarium”. „Promieniujcie nadal Jego miłością i dobrocią” – zachęcił.

Jak przypomniał biskup senior, kapłani, tak jak Jezus spotykają się z ludźmi i dla ich zbawienia łamią chleb eucharystyczny. „I z tej pasterskiej troski zrodziła się wasza wytrwała praca – wikariuszowska, proboszczowska, misyjna, studia, praca w agendach kurialnych, a także towarzyszący temu nieraz krzyż cierpienia czy choroby” – zauważył.

W imieniu księży wyświęconych 25 lat temu podziękował biskupowi ks. Adam Bieniek, kanclerz kurii diecezjalnej. „Niech nam towarzyszą te słowa: Jezu, ufam Tobie – Tobie Panie zaufałem, nie zawiodę się na wieki” – wezwał.

We Mszy św. w bielskiej katedrze uczestniczyło trzynastu księży wyświęconych 14 maja 1994 roku. Modlono się także za nieżyjącego już jednego z wyświęconych tego dnia, ks. Jacka Wieczorkiewicza. Kapłan zmarł nagle 2 sierpnia 2003 roku. Miał 36 lat.

Bielsko-żywieccy jubilaci: ks. Adam Bieniek – kanclerz kurii diecezjalnej, duszpasterz w parafii w Lipniku, ks. Rafał Brzuchański – proboszcz parafii w Świnnej, ks. Krzysztof Cojda – proboszcz parafii w Gilowicach, ks. Paweł Danek – wikary w parafii w Cięcinie, ks. Jerzy Gibas – wikary w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej, ks. Stanisław Joneczko – proboszcz parafii w Kamesznicy, ks. Sławomir Kosiński – rezydent w parafii w Przyborowie, ks. Ireneusz Kurkowski – proboszcz parafii w Ustroniu-Polanie, ks. Wojciech Maćkowski – wikary w parafii w Hecznarowicach, ks. Zygmunt Mizia – proboszcz parafii w Miliardowicach, ks. Krzysztof Mucha – wikary w parafii św. Józefa w Oświęcimiu, ks. Piotr Pietrasina – proboszcz parafii św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach, ks. Karol Tomecki – kapelan sióstr Córek Bożej Miłości w Wilkowicach, ks. Sławomir Zawada – proboszcz parafii w Wiśle-Głębcach.

fot. Marian Szpak