Bp Roman: Baranek prowadzi bezpiecznie do Ojca

  • 25 listopada 2020, Robert Karp

Na motyw pieśni śpiewanej przez sługę Bożego Mojżesza i Baranka, temat plag, a także obraz morza zwrócił uwagę 25 listopada 2020 r. bp Roman Pindel przy okazji rozważań nad kolejnym fragmentem Apokalipsy (Ap 15, 1-4). Ordynariusz przypomniał, że w 15. rozdziale Księgi Wyjścia też pojawia się pieśń zwycięska ku chwale Boga, po której następuje ocalenie i wyzwolenie oraz klęska wojsk egipskich w odmętach morskich.

Biskup przywołał wspólne elementy narracji starotestamentowej i tej z Apokalipsy. Zwrócił uwagę, że Morze Czerwone stało się miejscem ocalenia Żydów, którzy wyruszyli na pustynię do Ziemi Obiecanej z Egiptu i przyniosło śmierć tym, którzy chcieli zagrażać Izraelitom. „Plagi w Apokalipsie są tylko wspomniane. Nie wiadomo o jakie chodzi. Morze pojawia się, by przypomnieć, że to Bóg decyduje o ostatecznym rozdzieleniu dobrych i złych, pieśń dziękczynienia i chwały ma potwierdzić, że człowiek widzi Boże działanie, że może cieszyć się bezpieczeństwem i byciem z Bogiem” – wyjaśnił.

„Między tą pieśnią nad Morzem Czerwonym i tą z Apokalipsy jest jeszcze jedno przejście – Pascha Jezusa, od czwartku do zmartwychwstania. To Jezusowe przejście przez mękę i śmierć do zmartwychwstania, do Ojca. To przejście ma umożliwić drogę do Ojca każdemu, kto uwierzy i zdecyduje się na nawrócenie, oczyszczenie i z wiarą będzie oczekiwać na zmartwychwstanie” – dodał. Wskazał na koniec, że pieśń z Apokalipsy przypomina, że Baranek już przeszedł, a lud potrzebuje tego przejścia, ale także zniszczenia i unicestwienia tego, co nam zagraża. „Baranek bezpiecznie prowadzi nas do Ojca” – zapewnił.

fot. Tapio Haaja/Unsplash