Bp Roman: Bóg jest miłością – najpiękniejsza z prawd, jaka może w nas pozostać

  • 9 stycznia 2021, Robert Karp

„To najpiękniejsze, co może w człowieku pozostać – prawda, że Bóg jest miłością, że jest dobry, że nas kocha. Jeśli tyle zostanie z naszej nauki życiowej, to bardzo dobrze” – zapewnił bp Roman Pindel podczas rozważań 8 stycznia 2021 r. poświęconych wyrażonej w Pierwszym Liście św. Jana teologii miłości. Duchowny zwrócił uwagę, że w tym czytaniu z dnia – krótkim fragmencie złożonym z czterech zdań (1 J 4, 7-10) – aż dziesięciokrotnie pojawia się wyraz oznaczający „miłość” lub „miłować” (rzeczownik agape i czasownik agapan).

Duchowny zaznaczył, że św. Jan Ewangelista formułuje niezwykłą definicję Boga: „Bóg jest miłością”. „Bynajmniej nie na odwrót. Gdyby ktoś powiedział, że miłość jest Bogiem, popełnia straszliwą idolatrię, ubóstwia bowiem według swego wyobrażenia miłość. Tymczasem to Bóg jest miłością” – przestrzegł i powtórzył, że w tych niebanalnych zdaniach ukochany uczeń Jezusa przedstawia własną, oryginalną koncepcję miłości.

„To zdania niebanalne. Mogliśmy w nich usłyszeć, jaki jest dowód na tę miłość Boga do człowieka, w czym ona się przejawia. Dlatego też miłość ma być w życiu człowieka czymś niesamowicie ważnym, ponieważ miłość w człowieku, jego zdolność do miłowania drugiego pochodzi od Boga” – wyjaśnił i przypomniał starożytną legendę mówiącą o tym, że sędziwy św. Jan pod koniec życia stracił pamięć i jedynym zdaniem, jakie powtarzał było: „Braciszkowie, miłujcie się wzajemnie!”.

„Naiwne sformułowania miłości bywają najbardziej prawdziwe, bo odzwierciedlają najgłębsze prawdy, jakie mamy w sercu” – dodał biskup.

Jan Ewangelista z obrazu Zdjęcia z krzyża Rogiera van der Weydena, 1435, Muzeum Prado w Madrycie.