Bp Roman: Bóg przemówił ostatecznie w Jezusie Chrystusie

  • 12 stycznia 2021, Robert Karp

Na charakterystyczny początek Listu do Hebrajczyków (Hbr 1, 1-6) zwrócił uwagę bp Roman Pindel podczas rozważań 11 stycznia 2021 r., umieszczając równocześnie, za św. Janem od Krzyża, słowa św. Pawła w kontekście badania prywatnych objawień i wizji. „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat” – zaznaczył w Liście św. Paweł.

Jan od Krzyża – hiszpański mistyk – przestrzegał, powołując się na powyższy fragment, że gdyby ktoś po tym „ostatecznym przemówieniu Boga przez Syna” domagał się dodatkowych objawień, to mocno błądzi. Jak zauważył bp Pindel, takie podejście do prywatnych wizji kontynuuje do dziś nauka Kościoła, która bada, czy takie prywatne natchnienia nie są sprzeczne z Pismem Świętym i Tradycją. „Jeżeli się pojawiają po przyjściu Jezusa Chrystusa jakiekolwiek wizje lub prywatne objawienia, to nie mogą one równać się z tym, co zostało objawione w całym Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie ostatecznie, ostatnim Słowie do ludu Bożego i świata” – wyjaśnił biskup i zaznaczył, że prywatne objawienia badane są także pod względem użyteczności dla wierzących oraz czy są one uzupełnieniem i aktualizacją tego, co już jest zawarte w Objawieniu publicznym.

Na koniec duchowny zachęcił do trzymania się konstatacji Pawła o tym, że „Bóg zamknął swoje mówienie na Piśmie w Objawieniu publicznym w Jezusie Chrystusie”.

Rysunek św. Jana od Krzyża przedstawiający wizję, jakiej doznał podczas modlitwy. Stał się on inspiracją dla m.in. Salvadore Dali i jego słynnego obrazu Chrystus św. Jana od Krzyża.