Bp Roman: gorzki smak Słowa

  • 20 listopada 2020, Robert Karp

Do sceny opisanej przez św. Jana w Apokalipsie, gdy Apostoł słyszy słowa: „Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi! Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód” – odniósł swe rozważania bp Roman Pindel po modlitwie różańcowej 20 listopada 2020 r. w kaplicy kurialnej.

Hierarcha zauważył, że scena ta opisuje ustanowienie proroka, które dla adresatów oznaczało, że proroctwo, jakie będzie wypowiadać w dalszej części księgi Jan, zapisane w Apokalipsie, jest wiarygodne. „Tak, jak Bóg go ustanowił, jak przekazał w zwoju to, co ma mówić” – wyjaśnił i wskazał odniesienia do Księgi Ezechiela, ale także odwołał się do motywu żydowskiej wieczerzy paschalnej, opisanej w Talmudzie. Podczas wieczerzy dorośli objaśniali dzieciom znaczenie spożywanych gorzkich ziół w kontekście ocalenia narodu, gdy Bóg wyprowadził go z Egiptu.

„Być może to, co odbiorcom było znane ż życia, bo byli Żydami, którzy uwierzyli w Jezusa, mogło też dobrze rezonować podczas lektury. Dlatego słowo Boże przekazane przez proroka, wizjonera, także zmienia się w podobny sposób” – dodał biskup.

fot. Annie Spratt/Unsplash