Bp Roman: Jezus objawia swą chwałę

  • 8 stycznia 2021, Robert Karp

O pierwszym znaku, jaki Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej, opowiedział bp Roman Pindel w rozważaniach 7 stycznia 2021 r. w oparciu o fragment Ewangelii św. Jana. Wskazał, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa trzy wydarzenia związane z historią zbawienia łączono w jedno święto: Boże Narodzenie, Objawienie Chrystusa Zbawiciela świata i cud w Kanie Galilejskiej. Podkreślił, że łączy je słowo „objawić”, oznaczające odsłonięcie czegoś nieznanego.

„W pierwszym wydarzeniu zostało objawione, kim jest to Dziecię, druga scena, przybycie magów i oddanie Jezusowi pokłonu, objawia Zbawiciela wszystkich ludzi, a w scenie z Kany mamy objawienie chwały Jezusa poprzez przemianę wody w wino” – wyjaśnił biskup i zachęcił do spojrzenia na wyróżnione wydarzenia także przez pryzmat obecności Maryi, która wierzy od momentu, gdy została wybrana na Matkę Syna Bożego, Mesjasza i Zbawiciela.

„Otrzymuje potwierdzenie przez aniołów i pasterzy przybywających do Nowonarodzonego. Rozważa wszystko to, co się dzieje dookoła, gdy objawione zostaje, że Jezus jest Zbawicielem narodów pogańskich. W Kanie wierzy już od dawna, a nie wierzą jeszcze Jego uczniowie” – wytłumaczył duchowny i przypomniał, że dzięki wierze Maryi, dzięki temu znakowi Jezusa i objawieniu Jego chwały uwierzyli uczniowie.

Cud w Kanie, 1717, Wilhelm Borremans, Kościół Santa Maria dell’Ammiraglio, “La Martorana” w Palermo, Włochy.