Bp Roman: mamy być przez wiarę i chrzest synami światłości

  • 15 listopada 2020, Robert Karp

Pawłowe określenie „synów światłości” i „synów dnia” przywołał bp Roman Pindel w rozważaniu nt. czytanego w 33. niedzielę zwykłą fragmentu 1 Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Biskup zwrócił uwagę, że właśnie adresaci tego listu przez wiarę i chrzest, dzięki poznaniu Chrystusa, stali się synami światłości.

„To ten, który został obdarowany niezwykłym talentem. Oznacza, że ma światłość, że został oświecony, że może powiedzieć, iż pochodzi od Tego, który jest Światłością Świata” – wyjaśnił duchowny podczas Słowa po modlitwie różańcowej w kaplicy kurialnej.

Jak zaznaczył biskup, samo przypomnienie Tesaloniczanom, że nie są synami nocy ani ciemności wystarcza, by wskazać im ich prawdziwe powołanie jako chrześcijan. „Mają pozwolić, aby całe ich życie jaśniało w tej jasności, którą przyniósł Jezus Chrystus” – dodał biskup i powtórzył, że bycie „dzieckiem światłości” polega na życiu tak, jak zostaliśmy obdarowani i wybrani przez Jezusa Chrystusa.

fot. Pablo Heimplatz/Unsplash