Bp Roman: miłość doskonała nie lęka się

  • 9 stycznia 2021, Robert Karp

„Jeżeli miłości do Boga towarzyszy lęk, bojaźń, oznacza to, że taka miłość nie jest doskonała” – zauważył bp Roman Pindel w rozważaniach 9 stycznia 2021 r., odwołując się do słów z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła (1 J 4, 11-18). Autor listu zapewnia, że jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas. „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości” – pisze ewangelista.

„Ta miłość wolna od lęku przed Bogiem, to nawrócenie człowieka, odkrycie jego wielkiej miłości, to miłość świętego gotowego oddać życie – bez lęku wobec Boga. To także człowiek, który doświadczył miłosierdzia Bożego i już się nie lęka Boga. Powierzył całe swoje życie, wszystkie swoje grzechy Bożemu miłosierdziu. Ma miłość doskonałą, taką, o jakiej pisze św. Jan” – wyjaśnił duchowny, zachęcając, by pomyśleć o miarach miłości – tej do Boga, miłości Boga, miłości Jezusa do nas oraz tej między nami.

fot. Zachary Olson/Unsplash