Bp Roman o Księdze Apokalipsy: to proroctwo niesie pocieszenie

  • 18 listopada 2020, Robert Karp

Na trudności z odczytaniem i pełnym odsłonięciem tekstu Apokalipsy, wypełnionego symbolami i treściami prorockimi, zwrócił uwagę bp Roman Pindel podczas rozważań po Różańcu 18 listopada 2020 r. w kaplicy kurialnej. Jak podkreślił, adresatem wizji św. Jana jest ówczesny prześladowany Kościół, dla którego odkodowanie zawartego przesłania np. przez pryzmat Księgi Ezechiela czy Ksiąg prorockich nie stanowiło problemu, w przeciwieństwie do współczesnego czytelnika.

Biskup przestrzegł przed literalnym traktowaniem kolejnych wizji, jakie przedstawia Apostoł, gdyż grozi to naiwną i zafałszowaną interpretacją proroctw. Zachęcił jednocześnie do innego podejścia wobec zawoalowanego i najeżonego symbolami tekstu, polegającego na próbie odczytania głębszego sensu tych znaków i postaci z Apokalipsy. I tak np. istota pełna oczu to ktoś, kto ma niezwykłą możliwość poznania i wiedzę nt. Boga, natomiast róg jest symbolem siły.

Odnosząc się zaś do czytania z dnia, o wizji otwartego nieba, biskup zaznaczył, że chodzi w nim o podkreślenie prymatu Boga – Stwórcy świata, któremu należy się cześć, gdy cześć oddają Mu ci, którzy są w niebie. Duchowny zaprosił do trudnej lektury Apokalipsy poprzez „wejście w jej specyficzny język i sposób przedstawiania” znany m.in. ze Starego Testamentu. Przypomniał, że lektura Apokalipsy dla pierwszych wyznawców Chrystusa niosła przede wszystkim nadzieję i pocieszenie.

Biskup podziękował przed modlitwą za życzliwą pamięć i nadesłane życzenia w dniu jego imienin i urodzin. Podczas wieczornego Różańca uczestnicy otoczyli modlitwą jubilata i solenizanta, a wielu internautów dołączało się w trakcie transmisji online do życzeń dla biskupa.

fot. themorganlibrary.com