Bp Roman Pindel o wielkości i małości Piotra w bazylice hałcnowskiej

  • 27 września 2016, Robert Karp

„Na wierze Piotra oparte jest nawrócenie w Kościele, bo ten, który odszedł, zdradził, wystraszył się, wyparł się, potem zapłakał” – podkreślił bp Roman Pindel podczas wykładu inaugurującego cykl katechez dla dorosłych w Bazylice Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie. We wtorkowym wykładzie zatytułowanym „Małość i wielkość św. Piotra” ordynariusz bielsko-żywiecki zwrócił uwagę na cechy uwypuklające wielkość pierwszego Biskupa Rzymu, ale też wskazał na wydarzenia – opisane w Ewangelii – ukazujące ucznia Jezusa jako człowieka z krwi i kości, skłonnego do upadków.

Jak podkreślił biskup w swym wystąpieniu, Piotr, który zdradził swego Mistrza, ale potem gorzko tego żałował, miał odwagę zachęcać później ludzi do nawrócenia i pokuty, zachęcać ich do przyjęcia chrztu i daru Ducha Świętego.

„To szalenie ważne, że ewangelie mówią trudną prawdę człowiekowi, który chciałby widzieć Piotra tylko jako bohatera, jako wielkiego apostoła. To przejaw wielkości ewangelistów, że napisali wszystko o Piotrze: jakim był człowiekiem, o tym jak zadawał pytania, które go kompromitowały, jak nie spełnił słów swej obietnicy” – dodał profesor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, odwołując się do konkretnych fragmentów ewangelicznego przekazu.

Zdaniem biskupa, Piotr realizuje misję nawracania samego siebie, aby potem przychodzić z pomocą w wierze swoim braciom.

„W Dziejach Apostolskich to Piotr jako pierwszy uzdrawia w imię Jezusa. Od samego początku przewodzi pierwszej wspólnocie wierzących. To dlatego trafia do więzienia – jako przywódca tej nowej sekty. On występuje przed sanhedrynem w obronie tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Choć Paweł z Tarsu zostaje powołany na apostoła pogan, to jednak pierwsze kroki do domu poganina kieruje Piotr” – zauważył biskup, dowodząc, że otwarcie się na pogan jest kluczowym momentem w dziejach wyznawców Chrystusa i Kościoła.

„Wielkość i małość św. Piotra jakoś łączą się w jedno. Nieraz ta małość, słabość stają się okazją do pokazania wielkości i łaskawości Boga, a ostatecznie wielkości także i Piotra. Ten człowiek żyjący dotąd według zasad judaizmu, potrafi jednak rozeznać, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi i nawet przepisów religijnych, które odchodzą w przeszłość” – powiedział duchowny.

Biskup podkreślił, że wielkość i małość Piotra widoczna jest w wielu sytuacjach opisanych w Piśmie Świętym. Zaznaczył, że postać pierwszego biskupa Rzymu nieustannie ogniskuje zainteresowanie współczesnych wyznawców Chrystusa i prowokuje do pytań, inspirując wierzących do ciągłego, osobistego nawracania się, aby przyjść z pomocą w wierze swoim braciom.

Po katechezie biskup odpowiadał na zadawane przez słuchaczy pytania, związane z tematem wystąpienia.

Od spotkania z biskupem Romanem Pindlem rozpoczął się cykl katechez dla dorosłych w Bazylice Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie. Wśród zaproszonych gości będą wybitni specjaliści z zakresu biblistyki, historii Kościoła, patrystyki i liturgiki.

Jak wyjaśnił proboszcz hałcnowskiej parafii ks. Piotr Konieczny to odpowiedź na zadanie, jakie stoi przed każdą bazyliką, by wyrażać jedność z Ojcem Świętym i jego nauczaniem.

„Katechezy będą wygłaszane raz w miesiącu przez biskupów, znanych wykładowców i rekolekcjonistów. Ich celem będzie głoszenie nauki Kościoła, pogłębienie znajomości prawd wiary i moralności chrześcijańskiej, pomoc w przezwyciężeniu trudności, znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania” – zapowiedział kapłan.

Wśród zaproszonych do końca tego roku gości będą jeszcze: historyk Kościoła – bp Grzegorz Ryś, patrolog – ks. Eward Staniek, i liturgista – bp Piotr Greger.

Hałcnowski kościół został podniesiony do godności bazyliki mniejszej 2 lipca br. Uroczystościom przewodniczył ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Tytuł „bazyliki” Ojciec Święty przyznaje świątyniom wyjątkowym ze względu na szczególną wartość historyczną lub znaczenie duszpasterskie.

wyk-_halc_pindel-050

wyk-_halc_pindel-005

wyk-_halc_pindel-011

wyk-_halc_pindel-015

wyk-_halc_pindel-017

wyk-_halc_pindel-019

wyk-_halc_pindel-021

wyk-_halc_pindel-023

wyk-_halc_pindel-031

wyk-_halc_pindel-032

wyk-_halc_pindel-039

wyk-_halc_pindel-040

wyk-_halc_pindel-042

wyk-_halc_pindel-049