Bp Roman: święto obdarowania za darmo w Jezusie Chrystusie

  • 11 stycznia 2021, Robert Karp

„Często człowiekowi nawracającemu się najtrudniej przyjąć z wiarą, że Bóg przychodzi z łaską przebaczenia za darmo” – zwrócił uwagę bp Roman Pindel podczas rozważań 10 stycznia 2021 r., w niedzielę Chrztu Pańskiego. Odwołując się do Ewangelii św. Marka (Mk 1, 7-11) i czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 55, 1-11), wskazał na element mówiący o nieporównywalności Boga, wyrażony w słowach starotestamentowego autora – „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” – oraz darmowości łaski Bożej.

Biskup odniósł to jednocześnie do doświadczenia ludzi nawracających się. „Ten chrzest Jezusa jest także świętowaniem darmowości Boga w okazywaniu nam tego, co najcenniejsze: łaska, przebaczenie grzechów, dziecięctwo Boże” – podkreślił i wyjaśnił, że w wydarzeniu tym Jezus za darmo bierze na siebie nasze grzechy.

„W naszym chrzcie nie płacimy za to, żebyśmy byli uwolnieni od grzechu pierworodnego, a w przypadku osoby dorosłej – od wszystkich grzechów, jakie popełniła do momentu przyjęcia chrztu. To wielkie święto daru pojednania, przebaczenia, darowania i obdarowania za darmo w Jezusie Chrystusie” – dodał biskup.