Bp Roman: wróćmy do pierwotnej miłości

  • 16 listopada 2020, Robert Karp

Do refleksji nad miłością do Boga oraz do najbliższych – wezwał bp Roman Pindel w kontekście lektury fragmentu Apokalipsy św. Jana Apostoła (Ap 1, 1-4; 2, 1-5a), a w szczególności słów zarzutu wobec Kościoła w Efezie, że odstąpił od „pierwotnej miłości”. Biskup zwrócił uwagę podczas rozważań 16 listopada 2020 r., że listy do siedmiu wspólnot w Azji Mniejszej – Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sard, Filadelfii i Laodycei – stanowią obraz pełni Kościoła.

Wskazał na powtarzające się elementy w strukturze kolejnych listów i zaakcentował powracającą frazę: „ale mam przeciw tobie to…”. W liście do Kościoła w Efezie obecny jest zarzut odstąpienia od „pierwszej miłości” i zachęta do uświadomienia sobie „skąd spadł”, następnie wezwanie do nawrócenia i podjęcia „poprzednich czynów”.

Jak zauważył duchowny, autor nawiązał w ten sposób do konkretnego ludzkiego doświadczenia: z jednej strony piękna pierwszej miłości – męża, żony, siostry w zakonie, neoprezbitera, z drugiej zaś chwil, kiedy ta miłość stygnie w obliczu trudnych doświadczeń. „Pomyślmy, jak to jest z naszą miłością do Boga, a może także wobec tych, którym jesteśmy winni tę miłość: męża, żony, dzieci, rodziców. Jaka ma być ta pierwotna miłość, do której mamy wrócić?” – zapytał biskup na koniec.

fot. Mehmet Turgut Tirkgoz/Unsplash