Bp Roman: zacząć odnowę Kościoła od swego życia

  • 17 listopada 2020, Robert Karp

„Chrystus przemawia do całego Kościoła – do tych Kościołów, które są słabsze oraz tych wspaniałych” – przypomniał w rozważaniach po Różańcu 17 listopada 2020 r. bp Roman Pindel, komentując kolejny fragment Apokalipsy św. Jana (Ap 3, 1-6. 14-22). Zwrócił uwagę na to, że czytane w liturgii wtorkowej fragmenty listów do kolejnych wspólnot chrześcijańskich w Azji Mniejszej zawierają słynne zdanie, będące źródłem licznych ikonografii: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.

„Póki Chrystus przemawia, wzywa, napomina, zachęca – jest bardzo dobrze” – zaznaczył biskup i zwrócił uwagę na sytuację, gdy słyszymy w Kościele o wspaniałych postaciach, świętych, a zarazem o grzechach i poważnych upadkach.

„Póki Chrystus przemawia do Kościoła: nawróć się, podnieś, oto stoję u drzwi i kołaczę, jest dobrze. Możemy posłyszeć, odnieść słowa Chrystusa do nas samych i zacząć odnowę Kościoła od swego życia i postępowania” – wyjaśnił i powtórzył obietnicę Jezusa skierowaną do starożytnych Kościołów, dowodzącą, jak bardzo mu na nich zależy.

fot. MonasteryIcons.com