Bp senior Rakoczy: wizyta Jana Pawła II sprzed 25 lat wciąż budzi wdzięczność

  • 22 maja 2020, Robert Karp

Wizytę Jana Pawła II sprzed 25 lat w diecezji bielsko-żywieckiej wspominał podczas Mszy św. sprawowanej 22 maja 2020 r. w kaplicy Domu Księży Emerytów w Bielsku-Białej biskup-senior Tadeusz Rakoczy. Duchowny, który ćwierć wieku temu był gospodarzem i przewodnikiem papieża po nowo wówczas utworzonej diecezji bielsko-żywieckiej, podkreślił, że ta stanowczo za krótka papieska wizyta w 1995 r. wciąż budzi wdzięczność za „dar obecności i modlitwy” oraz za nadal aktualne słowa wypowiedziane przez następcę św. Piotra do wiernych na beskidzkiej ziemi.

W homilii podczas Mszy św. koncelebrowanej z udziałem kilkunastu księży emerytów bp Rakoczy podkreślił, że tamta, jedna z najkrótszych wizyt papieskich w Ojczyźnie, zostawiła niezatarty ślad w sercach diecezjan i Polaków.

„Stała się ważnym bodźcem do odważnego życia w wierze Jezusa Chrystusa. Była darem dla całej Polski, ale przede wszystkim dla naszej nowo powołanej do istnienia diecezji. Przyczyniła się do ożywienia wiary wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny, do ich integracji. Obecność Ojca Świętego na naszej ziemi jest nadal powodem do radości i wielkim zobowiązaniem dla przyszłych pokoleń” –stwierdził i przypomniał, że słowa papieża wyrażały troskę o losy ojczyzny, ale też były konkretnymi zadaniami do wypełnienia dla wierzących.

Sięgając pamięcią do tego majowego dnia sprzed 25 lat, hierarcha zwrócił uwagę, że był to wtedy, tak jak obecnie, czas radości wielkanocnej. Zaznaczył, że Jan Paweł II podczas spotkań w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu wezwał pielgrzymów do chrześcijańskiej radości. Zdaniem biskupa, tamta wizyta była też osobistym powrotem Karola Wojtyły na tereny dobrze mu znane. „Jego rodzina wywodzi się stąd, dlatego tamte odwiedziny miały swoisty wątek autobiograficzny” – wyjaśnił, dzieląc się wspomnieniami krótkich rozmów, jakie wtedy przeprowadził z Ojcem Świętym, który przejeżdżając przez diecezję rozpoznawał konkretne elementy jej topografii.

„Ojciec Święty patrzył na Bielsko-Białą z podziwem, dziękował za wspaniały rozkwit i rozwój tego miasta u stóp Szyndzielni i Magurki. Wzywał nas do wierności Chrystusowi na wzór św. Jana Sarkandra, a w Skoczowie mówił o potrzebie troski o nasze sumienia. Prosił nas, byśmy byli ludźmi sumienia i nigdy swym życiem nie zasmucali Chrystusa i Jego Kościoła” – zaakcentował kaznodzieja, odwołując się do słów Jana Pawła II z Kaplicówki.

Kaznodzieja zacytował słowa Jana Pawła II wypowiedziane do mieszańców Bielska-Białej podczas spotkania na placu Dworca PKS, obok odwiedzonego przez papieża kościoła NSPJ, gdy życzył, by w tym mieście nigdy nie zabrakło miejsca dla Chrystusa, modląc się o męstwo w wyznawaniu wiary.

„Jesteśmy dziś pewni, że nasz ukochany Ojciec Święty stoi w oknie domu Ojca, widzi nas i błogosławi nam. Tak, pobłogosław nas Ojcze Święty, pobłogosław nasze rodziny, parafie, diecezję i naszą Ojczyznę” – dodał biskup-senior, kończąc homilię słowami modlitwy „Regina Coeli”.

Najważniejszym wydarzeniem w historii diecezji bielsko-żywieckiej była wizyta Jana Pawła II, który 22 maja 1995 roku – w trakcie swojej pielgrzymki do Czech, gdzie 21 maja kanonizował św. Jana Sarkandra – odwiedził Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec.

22 maja 1995 r. w homilii wygłoszonej na skoczowskim wzgórzu Kaplicówka podczas Mszy dziękczynnej za kanonizację Jana Sarkandra papież wypowiedział słynne słowa wzywające do troski o ład moralny. „Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!” – mówił Jan Paweł II na Kaplicówce. Mszę św. koncelebrowało około 100 biskupów na czele z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem, metropolitą Pragi kard. Miloslavem Vlkiem, metropolitą ołomunieckim abp. Janem Graubnerem i abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem z Moskwy. Mimo niepogody – całe wzgórze pokryte było błotem – na skoczowskie wzgórze przybyło wtedy ok. 300 tys. wiernych ze wszystkich stron Polski.