Bronisław Chrobak laureatem Nagrody im. ks. Józefa Londzina

  • 9 listopada 2019, Robert Karp

Działacz „Solidarności”, samorządowiec, członek Akcji Katolickiej Bronisław Chrobak z Pisarzowic został laureatem 21. edycji Nagrody im. Księdza Józefa Londzina. Uroczystość wręczenia najbardziej prestiżowej nagrody bielskiego starosty odbyła się 8 listopada 2019 r. w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej. Nagroda przyznawana jest za znaczące osiągnięcia społeczno-kulturalne, za budowanie historii i dnia dzisiejszego „małych ojczyzn”.

Kandydatów do nagrody nominują samorządy gmin powiatu bielskiego. W gronie nominowanych znaleźli się ludzie w różnym wieku, różnych profesji i zainteresowań. Łączy ich bezinteresowne, społeczne zaangażowanie na rzecz spraw ludzi żyjących w powiecie bielskim.

Medal z wizerunkiem patrona nagrody wręczyli starosta Andrzej Płonka oraz przewodnicząca kapituły i krewna patrona nagrody, Alina Świeży-Sobel, która przypomniała, że uroczystość odbywa się w przededniu 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwróciła też uwagę, jak bardzo zaangażowani w budowanie fundamentów dla przyszłości „małych ojczyzn” są wszyscy kandydaci do wyróżnienia. Podkreśliła, że tegoroczny laureat nagrody cieszy się „szacunkiem i poważaniem wśród mieszkańców”. Wskazała na to, że jest on wierny ideałom i cechuje go zwykła pokora.

Nominowany przez gminę Wilamowice tegoroczny laureat dziękował za przyznane wyróżnienie, wyrażając wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymał podczas swej 40-letniej działalności od rodziny, w szczególności od żony.

Obecny na gali rozdania nagród bp Roman Pindel zwrócił uwagę w wystąpieniu na postać św. Pawła – na jego strategię ewangelizacji, konsekwencję i myśl teologiczną. W kontekście Listu do Rzymian podkreślił, że patron nagrody ks. Londzin był bardzo dobrym naśladowcą Pawłowej strategii. „Doskonale dzielił z Pawłem wiarę i miłość do człowieka oraz pragnienie zostawienia po sobie świata trochę lepszym niż się go zastało”.

Gratulacje złożył także sekretarz stanu, minister Stanisław Szwed.

We wszystkich dotychczasowych edycjach nagrody, która jest przyznawana od 1999 roku, uhonorowano dotąd około 200 osób.

Uroczystość uświetniły występy chóru ATH pod dyrekcją Jana Borowskiego oraz Golec uOrkiestra.

Laureat Nagrody mieszka w Pisarzowicach. W 1980 roku rozpoczął pracę społeczną, w spółdzielni Pracy “Bielsbud” w Bielsku-Białej, był członkiem grupy, która zainicjowała utworzenie Zakładowej Komisji NSZZ Solidarność, od 1981 roku był jej przewodniczącym. Funkcję tę pełnił do ogłoszenia stanu wojennego. Po delegalizacji „Solidarności” kontynuował działalność społeczną poprzez udzielanie konkretnej pomocy rodzinom osób internowanych. Równocześnie zajmował się kolportowaniem w zakładach pracy ulotek i nielegalnych wówczas wydawnictw. Z tego powodu, wielokrotnie zatrzymywany, prześladowany i przesłuchiwany w areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bielsku-Białej oraz w Komendzie Powiatowej MO w Żywcu, internowany i przetrzymywany w obozie dla internowanych w Zabrzu Zaborzu. Nigdy nie zgodził się na współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL, ani też nie ujawnił żadnych informacji z działalności konspiracyjnej. Na mocy decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2018 roku Bronisław Chrobak uzyskał status osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie. W wyborach samorządowych w 1990 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach, przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Od 1996 roku należy do Akcji Katolickiej w diecezji bielsko-żywieckiej. Zainicjował i przez wiele lat współorganizował cykliczne edycje Konkursu Pieśni Patriotycznej. Był także inicjatorem i współorganizatorem konkursu „Najpiękniejszy Ogród w Gminie Wilamowice”, co przyczyniło się w znacznym stopniu do poprawy wizerunku gospodarstw w sołectwach. Swoją postawą zawsze przekazywał wartości społeczne i patriotyczne. Osobiście zaangażował się w przyznanie w 2018 roku przez gminę Wilamowice tytułu Honorowego Obywatela dla śp. Pułkownika WP Mariana Pilarskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku jego pamięci w Pisarzowicach podczas Gminnych Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obok laureata, do nagrody im. ks. Józefa Londzina nominowani byli w tym roku: ks. Cezary Dulka (gmina Bestwina), Maria Dobija (gmina Buczkowice), Barbara Bielaczyc (gmina Czechowice-Dziedzice), Maria Szubert (gmina Jasienica), Stanisław Hoczek (gmina Jaworze), Adam Hałat (gmina Kozy), Zespół „Porąbczanie” (gmina Porąbka), Jacek Żaba (gmina Szczyrk), Bożena Tobiasz (gmina Wilkowice).

Patron nagrody, ks. Józef Londzin był znanym działaczem na rzecz podtrzymania polskości Śląska Cieszyńskiego oraz integracji mieszkańców tego regionu. Urodził się 3 lutego 1862 w Zabrzegu k. Czechowic-Dziedzic w rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych.

Był założycielem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego na Śląsku i Muzeum Etnograficznego w Cieszynie, posłem, współprzewodniczącym Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego powstałej w 1918 roku, senatorem Rzeczypospolitej i burmistrzem Cieszyna. Napisał wiele książek dotyczących historii Śląska Cieszyńskiego i historii Kościoła.