Caritas pomaga seniorom

  • 27 marca 2020, Robert Karp

Bielsko-żywiecka Caritas w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem włączyła się w nową ogólnopolską kampanię – #PomocDlaSeniora. Na start akcji, skierowanej do osób starszych, które w obecnej sytuacji wymagają szczególnej troski i opieki, Caritas Polska zamierza przeznaczyć milion złotych.

Jednocześnie organizacja uruchomiła zbiórkę pieniędzy, żeby stopniowo zwiększać zakres i skalę działania. Poza pomocą żywnościową, Caritas zapewni seniorom zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki), wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu (np. w zakupie leków), a także inne formy pomocy, w zależności od potrzeb, na przykład opiekę psychologiczną.

Milion złotych, a w ślad za nim kolejne środki, trafią do Caritas diecezjalnych. Ich zadaniem będzie rozpoznanie potrzeb na poziomie lokalnym, sporządzenie listy potrzebujących i dystrybucja pomocy. W kampanię włączyli się nie tylko pracownicy, ale także wolontariusze Caritas – około 80 tys. osób w całej Polsce.

Od początku epidemii Caritas w całej Polsce ruszyła z pomocą osobom wymagającym szczególnego wsparcia, czyli seniorom. W poszczególnych diecezjach były organizowane specjalne dyżury telefoniczne, nabory wolontariuszy, przygotowywanie paczek żywnościowych, bezpośrednie formy dystrybucji pomocy (dowożenie posiłków, zakupy dla seniorów, itp.).

Kampanię Caritas „Pomoc dla seniora” można wesprzeć

– przekazując darowiznę na stronie www.caritas.pl/pomocdlaseniora

– wysyłając SMS o treści SENIOR na numer 72052 (koszt 2,46 zł)

– wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty SENIOR)