Caritas wręczyła nagrodę „Dzban św. Jana Kantego”

  • 25 października 2019, Robert Karp

Darczyńców, współpracowników i wolontariuszy, którzy wspierają na co dzień potrzebujących, uhonorowała Caritas diecezji bielsko-żywieckiej nagrodą „Dzban Św. Jana Kantego”. Nazwiska trojga laureatów ogłoszono 25 października 2018 r. podczas uroczystej gali, z udziałem m.in. ordynariusza bielsko-żywieckiego, w rodzinnym mieście patrona wyróżnienia.

Glinianą figurkę, odwołującą się do legendy o świętym Janie Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc pewnej dziewczynie, otrzymali: w kategorii „darczyńca” – Andrzej Dąbrowski, prezes Zarządu Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Skawa” S.A. z Wadowic, „za wrażliwość społeczną oraz wieloletnie i systematyczne wsparcie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej”; w kategorii „współpraca” – Władysław Szczotka, wieloletni dyrektor Bielskiego Centrum Kultury; w kategorii „świadectwo” – Małgorzata i Roman Rekiel z Parafialnego Zespołu Charytatywnego w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie „za świadectwo długoletniego i gorliwego zaangażowania w pomoc potrzebującym”.

Nagrodzony Roman Rekiel przyznał, że łatwiej pomaga się w małżeństwie. „Mamy w sobie wzajemne wsparcie. Żona jest dla mnie olbrzymim wsparciem w sytuacjach delikatnych” – stwierdził w rozmowie. Z kolei kierujący „Skawą” od 29 lat prezes zazmaczył, że każde wyróżnienie mobilizuje do dalszych działań. „Mam nadzieję, że nasze słodycze umilają życie. Nie jesteśmy w stanie, tak jak Jan Kanty, skleić cudownie rozbity dzban, ale staramy się zapełnić naczynie potrzebnymi rzeczami” – dodał.

Nagrody wręczyli bp Roman Pindel oraz dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios, który wyjaśnił, że chodzi o symboliczne docenienie tych, którzy angażują się w dzieło niesienia miłosiernej pomocy bliźniemu.

Bp Pindel podkreślił, że docenianie osób zaangażowanych w czynienie dobra ma szczególny sens w czasach, gdy na ogół nie dba się o prawdę i dobro bliźniego. „Wobec świata, który jest jaki jest, trzeba nam promować i pokazywać ludzi, którzy niosą w świat dobro, miłosierdzie, a w swoim postępowaniu starają się naśladować szlachetność i świętość naszych patronów, w tym św. Jana Kantego – patrona nagrody Caritas” – skonstatował.

Nagroda – gliniana figurka wykonana przez podopieczną jednej ze świetlic terapeutycznych dla niepełnosprawnych – nawiązuje do legendy o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzięki modlitwie św. Jana Kantego. Przedstawia zmartwioną dziewczynkę czekającą na pomoc.

Ogółem w roku 2019 do nagrody Caritas diecezji bielsko-żywieckiej „Dzban Św. Jana Kantego” nominowano 11 osób z różnych zakątków diecezji – ludzi świeckich, małżeństwo, kapłana, przedsiębiorców.

Na koniec gali wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Małe Kęty”, który działa przy Domu Kultury w Kętach. Zaprezentował utwory religijne śpiewane gwarą. W drugiej części koncertu na korytarzu Domu Kultury wystąpił chór działający przy grekokatolickim kościele św. Andrzeja Apostoła we Lwowie pod dyrekcją Natalii Kiblickiej.

NOMINOWANI 2019

Ewa Kmiecik-Wronowicz – wolontariuszka, Zespół Charytatywny w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach

Marzena Stępniewska-Wołek – Klub Seniora Caritas „Na Obszarach” w Bielsku-Białej

Małgorzata Derkacz – Klub Seniora Caritas „Pod Magnolią” w Bielsku-Białej

Andrzej Sitarz – wolontariusz, działacz społeczny, Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej

Małgorzata i Roman Rekiel – wolontariusze, Zespół Charytatywny w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie

Ks. Piotr Sadkiewicz – proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Leśnej

Maria Pasternak – wolontariuszka, Zespół Charytatywny w Parafii Wniebowzięcia NMP w Wiśle

Władysław Szczotka – wieloletni dyrektor Bielskiego Centrum Kultury

Andrzej Dąbrowski – prezes Zakładów Przemysłu Cukierniczego SKAWA w Wadowicach

Marek Łoboda – prezes Zakładów Przetwórstwa Mięsnego w Gilowicach

Krystyna Blachura – opiekunka Szkolnego Koła Caritas w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej