Centralne nabożeństwo ekumeniczne w Cieszynie

  • 21 stycznia 2019, Robert Karp

„Służąc, jak to uczynił Bóg w Jezusie dla nas, wszystkim w miłości, skutecznie możemy leczyć rany niesprawiedliwości” – podkreślił ks. radca Waldemar Szajthauer z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, który 21 stycznia 2019 r. wygłosił kazanie w katolickiej świątyni w Cieszynie podczas centralnego nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan diecezji bielsko-żywieckiej. Uroczystym nieszporom w kościele św. Marii Magdaleny przewodniczył bp Piotr Greger. Z biskupem pomocniczym modlili się m.in. bp senior Tadeusz Rakoczy, bp Marian Niemiec z diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także kapłani rzymskokatoliccy oraz duchowni luterańscy ze Śląska Cieszyńskiego.

Witając zebranych w świątyni, bp Greger odniósł się do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zwrócił uwagę, że dążenie do sprawiedliwości w świetle ewangelicznego przesłania oznacza „ukierunkowanie na miłość”. „Ponieważ nie ma prawdziwej miłości bez sprawiedliwości. Miłość ma swój początek w tym, co daje się drugiemu człowiekowi, z tego tytułu, że jemu się to należy. Sprawiedliwość jest zatem fundamentem miłości okazywanej bliźniemu” – zaznaczył, cytując słowa proroka Ozeasza: „Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość” (Oz 10, 12).

W kazaniu ks. radca Waldemar Szajthauer, który od ponad 20 lat jest proboszczem w luterańskiej parafii w Wiśle, także nawiązał do będących mottem tegorocznej modlitwy ekumenicznej, słów z Księgi Powtórzonego Prawa. Zdaniem kaznodziei, codzienność stawia człowieka przed wieloma poważnymi przykładami niesprawiedliwości: „wobec mniejszości, mniejszości religijnej, różnic rasowych, płciowych czy też wobec mniej zaradnych i najsłabszych, żyjących na marginesie naszych społeczeństw”.

„Iluż Kainów stosuje dziś przemoc wobec swojego brata lub siostry? Przemoc psychiczną i fizyczną. Ile mowy nienawiści zamiast miłości, której tragicznym owocem staje się zbrodnia, czego byliśmy świadkami przed tygodniem, gdy ‘świętowano’ dobro, poczucie wspólnoty i solidarności z chorymi i cierpiącymi, gdy celem było ratowanie ludzkiego życia, a to życie w haniebny sposób odebrano prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi! Jaka to sprawiedliwość?” – pytał duchowny i cytował ks. Jana Twardowskiego, powtarzając za kapłanem-poetą, że warto dziękować Bogu za to, że Jego „sprawiedliwość jest nierównością”.

„Tak ujmując temat, podstawową potrzebą w dążeniu do sprawiedliwości jest usunięcie nadużyć, począwszy od usunięcia ich we własnym sercu jak i w tych środowiskach społecznych, w których żyjemy. Bóg nie przywraca sprawiedliwości niszcząc Kaina, ale raczej troszczy się, by go chronić tak, aby mógł wrócić i na nowo podjąć swoją drogę” – dodał.

Jak podkreślił duchowny, wyznawcy Jezusa muszą praktykować i szerzyć miłosierdzie oraz przebaczenie, gdyż są one fundamentem sprawiedliwości społecznej. „Praktykowanie miłosierdzia i przebaczenia oznacza usuwanie wszelkich nadużyć wynikających z przekraczania przykazań. To poszanowanie godności drugiego człowieka, co swoje źródło ma w realizacji największego – jak mówi Jezus – przykazania, miłości Boga i miłości bliźniego” – dodał i przypomniał, że to chrześcijanie w Indonezji, odczuwający potrzebę solidarnego działania w duchu jedności Chrystusowej, aby zwalczać niesprawiedliwość i odpowiedzieć na potrzeby jej ofiar, wybrali temat Tygodnia Modlitw.

Duchowny zachęcił, by dążyć do sprawiedliwości, dając tym samym świadectwo swej wiary. „Służąc, jak to uczynił Bóg w Jezusie dla nas, wszystkim w miłości, abyśmy mogli skutecznie leczyć rany niesprawiedliwości” – podkreślił.

Podczas modlitwy w cieszyńskiej świątyni uczestnicy odśpiewali m.in. uroczystą pieśń Maryi „Wielbi dusza moja Pana”. W czasie modlitwy powszechnej kolejne wezwania czytali na przemian duchowni dwóch wyznań. Odmówiono wspólnie “Ojcze nasz”.

Przewodniczący oddziału śląskiego Polskiej Rady Ekumenicznej bp Marian Niemiec podziękował na koniec za wspólną modlitwę. Wskazał jednocześnie, że warto cieszyć się i być wdzięcznym za dotychczasowe osiągnięcia ekumeniczne i zaapelował, by modlić się o dalszy postęp w dążeniu do jedności. „Odważnie idźmy dalej, otwarci, bez obaw, bez lęku, pełni swej wiary” – dodał biskup.

Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo Aaronowe, udzielone przez bp. Gregera.

Podczas modlitwy zaśpiewały połączone chóry z cieszyńskich parafii – katolickiej i ewangelickiej – „Lutnia” i Wyższobramski Chór Kameralny.