Dekrety dla dwóch nowych dziekanów

  • 7 września 2018, Robert Karp

Prawie 60 księży diecezjalnych objęły w tym roku zmiany wikariuszowsko-proboszczowskie. Wiążą się one z podjęciem pracy duszpasterskiej w nowych miejscach. Obok proboszczów, administratorów i wikariuszy biskup Roman Pindel wyznacza też do posługi nowych dziekanów oraz księży przeznaczonych do pełnienia innych funkcji dekanalnych w 23 dekanatach diecezji. Kapłan przeniesiony do innego dekanatu nie może już sprawować funkcji powierzonej w dekanacie, w którym dotychczas pracował.

Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej wręczył 7 września dekrety dwóm nowym dziekanom. Objęli oni niedawno placówki parafialne, zastępując tam księży, którzy przeszli na emeryturę.

Dekanat Bielsko-Biała I (Centralny) objął nowy proboszcz bielskiej parafii NSPJ 61-letni ks. prałat Marcin Aleksy, a dekanatem oświęcimskim kierować będzie 57-letni ks. kan. dr Fryderyk Tarabuła, który dekretem biskupa przejął niedawno probostwo w parafii św. Józefa w Oświęcimiu.

Dziekan to współpracownik biskupa diecezjalnego, koordynuje pracę proboszczów z około dziesięciu parafii, czyli dekanatu. Jest on odpowiedzialny za planowanie, organizowanie oraz weryfikowanie działań duszpasterskich na poziomie dekanatu.

fot. ks. Piotr Góra