Diamentowy jubileusz ślubów zakonnych dwóch elżbietanek

  • 29 listopada 2020, Robert Karp

Uroczystość jubileuszu 60-lecia ślubów obchodziły dwie cieszyńskie elżbietanki, które podczas Mszy św. w klasztornej kaplicy w Cieszynie odnowiły 28 listopada 2020 r. swoje przyrzeczenia zakonne. Siostry Letycja Sojka i Ancilla Suchy zapytane o receptę na wierność odpowiadają: „Pamiętaj! Zawsze Jezus i ja. Nigdy nie jesteś sama, każdy ma swój krzyż, ale Jezus zawsze jest z Tobą!”.

Koncelebrowanej Eucharystii z okazji diamentowego jubileuszu sióstr przewodniczył proboszcz cieszyńskiej parafii św. Elżbiety ks. Tomasz Kotlarski. Podczas liturgii s. Letycja i s. Ancilla wraz z kapłanami i całą wspólnotą zakonną podziękowały w domu generalnym sióstr elżbietanek za długoletnią służbę Jezusowi Chrystusowi w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Elżbiety.

Jubilatki, klęcząc przed ołtarzem, odczytały tekst profesji zakonnej. Otrzymały specjalnie przygotowane i poświęcone wianki – „zadatek chwały niebieskiej za wierną służbę Chrystusowi”.

Obie siostry pochodzą z Bier koło Jasienicy. Choć jest między nimi 6 lat różnicy, spotkały się w tym samym czasie w klasztorze. Jak wyjaśniła s. Tarsycja Bielicka COEF, s. Letycja z zamiłowania i wykształcenia jest organistką. Jednak zamiast muzycznej kariery, wybrała służbę dzieciom z ubogich rodzin. Jest nazywana Matką założycielką działającej od 40 lat „Ochronki” w Bytomiu Łagiewnikach. „Przez wiele lat katechizowała dzieci i za swoją pracę wśród ubogich otrzymała Order Odrodzenia Polski” – podsumowała s. Tarsycja i wyjaśniła, że imię siostry jubilatki oznacza „radość”. „Wnosi ją zawsze tam, gdzie się pojawi” – zapewniła.

Z kolei s. Ancilla całe swoje życie spędziła w Cieszynie. „Pracowała w rentgenie, na Izbie Przyjęć naszego szpitala i była także Mistrzynią Nowicjatu” – poinformowała elżbietanka, tłumacząc, że jej imię oznacza „służebnica” i doskonale ukazuje „cichość i pokorę Maryi”. „Do tej pory, pomimo wieku i pogarszającego się wzroku, dba o piękno bielizny kielichowej. Wykańcza coraz to nowe komplety, które często są wysyłane na misyjne parafie” – dodała.

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka – bo tak brzmi pełna nazwa zakonu elżbietanek cieszyńskich – powstało w 1622 roku w Aachen w Niemczech. Do Cieszyna siostry trafiły z Wrocławia w 1753 roku. Rok później poświęcony został ich pierwszy klasztor, szpitalik i kaplica. Pod koniec XIX wieku elżbietanki rozpoczęły budowę nowego szpitala w Cieszynie. Został on oddany do użytku wraz z budynkami klasztornymi i kościołem 16 lipca 1903 roku.

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety jest instytutem zakonnym na prawie papieskim o ślubach prostych, agregowanym do I Zakonu Świętego Franciszka. Siostry składają trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Tworzą jedną rodzinę zakonną, mają jednakowe prawa i obowiązki. Głównym celem zgromadzenia jest pielęgnowanie chorych i pomoc w duszpasterstwie parafialnym.

Elżbietanki cieszyńskie mają placówki w Cieszynie (dom generalny), Zabrzegu, Miotku, Bytomiu-Łagiewnikach, Tarnawie, Skarżysku-Kamiennej i Dortmundzie.