Diecezjanie na pielgrzymce osób niewidomych i słabowidzących

  • 9 września 2017, Robert Karp

24 wiernych z diecezji bielsko-żywieckiej wzięło udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Niewidomych i Słabowidzących do sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Lublinie. Hasłem tegorocznego wydarzenia było „Idźcie i głoście – jesteście posłani”. Niewidomym i słabowidzącym pielgrzymom z Podbeskidzia przewodził ich opiekun duchowy ks. Krzysztof Bojan. Na koniec abp Stanisław Budzik modlił się z pątnikami w intencji całego środowiska osób niewidomych.

Podczas sobotniej liturgii kończącej pielgrzymkę ks. Andrzej Gałka, krajowy duszpasterz osób niewidomych, przypomniał, że to dzięki interwencji metropolity lubelskiego, który sprawował jeszcze w tym czasie stanowisko sekretarza generalnego KEP, osoby niewidome mają możliwość wchodzenia do kościoła w towarzystwie psa przewodnika.

Prezes Związku Niewidomych w Bielsku-Białej, Tadeusz Gierycz przyznał, że czas pielgrzymki obfitował w skupienie i duchowe refleksje. „Myśli kierowały się do moich bliskich. Był to bardzo owocny czas” – dodał.

Abp Stanisław Budzik w homilii, wygłoszonej do pielgrzymów poczas kończącej spotkanie liturgii sobotniej, przypomniał historię archikatedry lubelskiej, wielu przedmiotów kultu, które się w niej znajdują oraz przede wszystkim cudownego obrazu Matki Bożej Płaczącej. Mówił o nim przytaczając fragmenty wiersza ks. Jana Twardowskiego pt. „Niewidoma dziewczynka”. – Maryja jest zawsze blisko. Blisko tych, którzy cierpią, tych, których trzeba bronić, ochraniać, umacniać – podkreślał abp Budzik.

Nawiązał również do osoby służebnicy Bożej matki Elżbiety Czackiej, która po utracie wzroku jeszcze gorliwiej angażowała się w prowadzenie innych do Chrystusa. Założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i rozpoczęła pracę wśród osób niewidomych ucząc, że powinni oni stać się szczególnymi apostołami Bożej miłości, szczególnie dla ludzi zdrowych, którzy mają oczy, a nie widzą.

– Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze trzeba ogarnąć i przyjąć sercem – powiedział abp Budzik parafrazując słowa Antoina de Saint-Exupéry’ego.

Organizatorem pielgrzymki, która odbywa się co dwa lata do sanktuariów w całej Polsce jest Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych. W tym roku do Lublina przybyło ok. 1400 osób z 17 diecezjalnymi duszpasterzami. Pielgrzymi byli goszczeni przez mieszkańców lubelskich parafii.

rk, KAI, fot. ks. Krzysztof Bojan