Drewniany kościół w Kaczycach jaśnieje świeżością

  • 22 listopada 2020, Robert Karp

W zabytkowym drewnianym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach zakończono szereg prac restauratorsko-konserwatorskich, w trakcie których wymieniono zniszczony dach gontowy na nowy w obrębie nawy, prezbiterium, zakrystii i obiegających świątynie sobót. Równocześnie wymieniono stare gontowe szalowanie ścian kościoła, dzięki czemu na następne dziesięciolecia zabezpieczono jego zrąb.

Jak poinformował ks. dr Szymon Tracz, konserwator architektury i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej, w ten sposób, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładowi własnemu parafii, udało się zachować dla następnych pokoleń cenny przykład beskidzkiej sakralnej architektury drewnianej. „Obecnie świątynia jaśnieje świeżością specjalnie zabezpieczonego nowego drewna, co prezentuje się niezwykle malowniczo. W przyszłym roku planowana jest wymiana gontowego poszycia hełmu i ścian przylegającej do kościoła drewnianej dzwonnicy” – zapowiedział kapłan.

Wybudowany przed 1620 w Ruptawie, pod wezwaniem św. Bartłomieja, kościół został przeniesiony do Kaczyc w latach 1971-1972.

fot. ks. Szymon Tracz