Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II w Kocierzu Rychwałdzkim

  • 5 października 2019, Robert Karp

W strumieniach rzęsistego deszczu kapłani i wierni przeszli 5 października nowo erygowaną i poświęconą Drogą Krzyżową z Kocierza Rychwałdzkiego na Łysinę w Beskidzie Żywieckim. Granitowe głazy, jakie ułożono wzdłuż stromego beskidzkiego szlaku, zawierają nazwy kolejnych stacji i cytaty z nauczania Jana Pawła II, służące jako inspirację do rozważań w czasie wędrówki.

W kaplicy Niepokalanego Serca NMP w Kocierzu Rychwałdzkim, od której rozpoczynają się beskidzkie stacje Męki Pańskiej, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej ks. Marek Studenski przewodniczył Mszy św. Podczas liturgii odczytano dekret biskupa ordynariusza erygujący „Drogę Krzyżową z Janem Pawłem II” w tym miejscu.

Ks. Studenski zauważył, że każdy krzyż – narzędzie tortury i egzekucji, nie kojarzące się z niczym radosnym – kończy się zwycięstwem. „Tak było w życiu Jezusa Chrystusa, tak jest i w naszym życiu.  Każdy krzyż kończy się radością. Chcemy dziś to przeżyć. Aura nie sprzyja, ale dzięki niej może bardziej odczujemy dotkliwość tej drogi” – podkreślił, a w kazaniu zaapelował, by w codziennym życiu swe cierpienia i upadki dzielić ze Zbawicielem.

„Kiedy połączysz ten krzyż z Chrystusem, przestanie być dla ciebie narzędziem tortury i męki. To jest odpowiedź na to, co zrobić, żeby nasze upadki były do zniesienia, żeby z każdego upadku można było powstać” – dodał duchowny i przywołał postać św. s. Faustyny Kowalskiej. „Ona zawsze swoje cierpienia łączyła z Jezusem. To tajemnica sukcesu w życiu. Tylko On nam pomoże udźwignąć krzyż” – zapewnił.

Proboszcz parafii w Łękawicy ks. Adam Wyporek wyjaśnił, że Droga Krzyżowa w Kocierzu Rychwałdzkim stanowi wotum wdzięczności w 45. rocznicę rozpoczęcia odprawiania przez ks. Zygmunta Bernata Mszy św. w Kocierzu. „Początkowo sprawowano je w poszczególnych domostwach sołectwa. Jednocześnie mieszkańcy uczcili w ten sposób 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz otrzymania pozwolenia na budowę kaplicy w Kocierzu Rychwałdzkim” – zaznaczył, dziękując ks. Bernatowi, który był jednym z celebransów uroczystej Mszy.

Dekret biskupi erygowania Drogi Krzyżowej odczytał dziekan dekanatu żywieckiego ks. Stanisław Kozieł. W Eucharystii i Drodze Krzyżowej udział wzięli m.in. ofiarodawcy, sponsorzy Drogi Krzyżowej i wierni z łękawickiej parafii. Na końcu pasyjnego szlaku czekał na uczestników gorący posiłek.

Na stacji I Drogi Krzyżowej umieszczono słowa papieskiego wezwania: „Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów!”, zaś na ostatniej: „Nie lękajcie się patrzeć w wieczność”.

W latach 70. ub. wieku podjęto starania o budowę kościoła w Kocierzu Rychwałdzkim. Na spotkaniu absolwentów z rocznika 1972 seminarium duchownego w Krakowie kard. Karol Wojtyła zwrócił się do ówczesnego wikariusza ks. Zygmunta Bernata z zapytaniem: „Zygmuś, wybudujesz mi kaplicę w Kocierzu?”. Do czasu wybudowania kaplicy ks. Zygmunt odprawiał Msze św. po domach. Po 5 latach przyszło pozwolenie. Działki pod budowę kaplicy ofiarowali mieszkańcy. 25 października 1979 r. na miejscu budowy Mszę św. odprawił kard. Franciszek Macharski – metropolita krakowski. 10 października 1981 r. poświecenia kaplicy dokonał bp Jan Pietraszko.