Drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego – zaproszenie do Hałcnowa

  • 7 kwietnia 2018, Robert Karp

Drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbędzie się w niedzielę, 15 kwietnia, we wszystkich polskich kościołach. Narodowe Czytanie Pisma Świętego w Niedzielę Biblijną będzie jednocześnie inauguracją X Tygodnia Biblijnego, który potrwa do 21 kwietnia. Pomysłodawcą obydwu wydarzeń jest ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Organizatorzy mają nadzieję, że, podobnie jak w ubiegłym roku, po niedzielnej modlitwie „Regina Coeli” papież Franciszek skieruje do Polaków słowa zachęty do osobistej i wspólnotowej lektury Pisma Świętego.

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej różne parafie podejmują przygotowania do przeżycia tego wydarzenia.

W Hałcnowie

Niedziela 15 IV

Msze Święte z homilią ks. Sławomira Szczotki, moderatora Dzieła Biblijnego. Po każdej Eucharystii rozdawane będą fragmenty Listu św. Pawła do Rzymian. O 16.30 rozpocznie się Maraton Biblijny prowadzony przez bp. Romana Pindla z udziałem przedstawicieli różnych środowisk.

Poniedziałek 16 IV

18.15 Msza Święta z homilią

Wtorek 17 IV

18.15 Msza Święta z homilią. O 19.00 Katecheza w Bazylice ks. Jacka Pędziwiatra: „Krzew gorejący i runo Gedeona czyli co Stary Testament mówi o Maryi”?

Środa 18 IV

10.30 Kuria diecezji bielsko- żywieckiej – XXII Ogólnopolski Konkurs Biblijny (etap diecezjalny)

18.15 Msza Święta z homilią. Po Mszy spotkanie Kręgu Biblijnego w Domu Parafialnym

Czwartek 19 IV

18.15 Msza Święta z homilią.

Piątek 20 IV

18.15 Msza Święta z homilią. O 19.00 Celebracja Słowa Bożego prowadzona przez bp. Romana Pindla

Sobota 21 IV

18.15 Msza Święta z homilią

Hasłem X Tygodnia Biblijnego są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”.

Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej każdy wierny przy wyjściu z kościoła otrzyma kartkę z zaznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Psalmów. „Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo Święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok” – zachęcają organizatorzy.