“Duchowa rEwolucja” w Cieszynie

  • 12 kwietnia 2019, Robert Karp

Około 900 uczniów szkół średnich z Cieszyna i Skoczowa wypełniło 11 kwietnia halę sportową, gdzie odbyła się ewangelizacja w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Duchowa rEwolucja”. Na spotkanie, zainaugurowane oficjalnie przez ks. Jacka Gracza, złożyły się m.in. konferencje, adoracja Najświętszego Sakramentu, koncerty muzyczne. Była też okazja do spowiedzi. Gośćmi młodych byli m.in. raper Arkadio i o. Lech Dorobczyński OFM. Wspólnie uwielbiano Pana Boga. Uczestnicy modlitwy przenieśli się następnie do kościoła św. Marii Magdaleny, gdzie sprawowana była Msza św. i modlono się o napełnienie Duchem Świętym.

fot. Monika Jaworska “Niedziela na Podbeskidziu”.