Dzień Papieski na Groniu Jana Pawła II

  • 9 października 2017, Robert Karp

Chłodna jesienna pogoda towarzyszyła pielgrzymom i turystom, którzy uczestniczyli 8 października w Dniu Papieskim na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym. W południe Mszę św. celebrował ks. prałat Krzysztof Ryszka, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.

Kapłan w nawiązaniu do ewangelicznej przypowieści o winnicy Pańskiej, zachęcił w kazaniu, by odnieść niedzielne słowo Boże do swojego życia. „Zastanów się, czy owocujesz? Czy od ciebie można brać przykład wierności Bogu, ofiarnej miłości, pracowitości i pobożności? Bóg hojnie nas wyposażył, byśmy byli światłem dla narodów” – powiedział kapłan, wskazując, że skarbem Polaków jest umiłowanie Kościoła, ojczyzny i rodziny.

Przypominając postać Jana Pawła II, ks. Ryszka wezwał, by „być twardym jak skała w wierności i umiłowaniu Boga”. „Rozmiękczony katolicyzm nikogo nie nawróci ani nie uświęci” – przestrzegł.

Uroczystość uświetnili swą obecnością jeźdźcy ze Szwadronu 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich z Sułkowic i Chrzanowa oraz indywidualni pielgrzymi, którzy na Groń przyjechali konno. Pieniądze na rzecz podopiecznych papieskiej fundacji zbierali harcerze im. Szarych Szeregów z Andrychowa.

Groń Jana Pawła II w Beskidzie Małym to jedyny szczyt górski w Polsce noszący imię papieża Polaka. Wzniesienie liczy 890 metrów n.p.m. Znajduje się tu kaplica postawiona w 1995 r. oraz stalowy krzyż z 1991 r., poświęcony „ludziom gór”.

Papież w latach swego dzieciństwa i młodości wielokrotnie przychodził na ten szczyt, bywał tu również jako biskup. Ostatni raz wszedł na Leskowiec i Jaworzynę jako kardynał w 1970 r., po Mszy św. odprawionej w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji 25-lecia kapłaństwa.

fot. Maria Jakubowska-Szczotka