Ekumeniczna modlitwa zainaugurowała „Pola Nadziei”

  • 7 października 2019, Robert Karp

Modlitwa ekumeniczna i zasadzenie cebulek żonkili zainaugurowały 7 października 2019 r. w Bielsku-Białej 16. edycję programu „Pola Nadziei”, popularyzującego ideę opieki hospicyjnej. W czasie inauguracji delegacje z kilkudziesięciu szkół z regionu otrzymały cebulki żonkili, a zaproszeni goście zasadzili kwiaty przed hospicjum. Żonkile są symbolem nadziei i walki z cierpieniem.

Podczas ekumenicznego nabożeństwa w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej bp Piotr Greger wytłumaczył na czym polegała wielkość ewangelicznego Samarytanina. „Kiedy zobaczył rannego człowieka nie kalkulował i nie zważał na stopień niebezpieczeństwa. Jego ryzyko było jeszcze większe niż kapłana czy lewity, ponieważ rozbójnicy mogli atakować Samarytanina na terenie Izraela bezkarnie. On jednak nie obliczał, nie był człowiekiem wyrachowanym, dla niego liczył się tylko leżący, zraniony człowiek, wobec którego podejmuje konieczne działania: opatruje rany, pielęgnuje, zawozi do gospody, opłaca czas troski o niego. Po ludzku sądząc trzeba stwierdzić, że Samarytanin nic z tej posługi nie zyskał. Gdyby wszystko dokładnie przeliczyć, to właściwie poniósł straty, a nawet dopłacił do tego interesu” – zauważył, wskazując na to, że przypowieść ta ukazuje wielkość człowieka.

„Przejawia się ona tym, że mądra lokata czasu, środków finansowych i siły polega na inwestowaniu w dzieło wspomagania innych ludzi, zwłaszcza potrzebujących. To doskonale oddaje klimat wszelkich działań podejmowanych w ośrodkach hospicyjnych. Samarytanin zaś zyskał wiele w porządku duchowym; udoskonalił wrażliwość swego spojrzenia na życie drugiego człowieka. Tego rodzaju zysku nie da się wycenić w skali żadnego rachunku tego świata” – podkreślił.

Wspólnie z biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej modlili się inni kapłani. Obecny był biskup senior diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego Paweł Anweiler, przedstawiciele władz parlamentarnych RP, organizacji samorządowych i instytucji.

Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego przypomniała, że udział szkół w programie „Pola Nadziei” polega na organizowaniu imprez i podejmowaniu innych działań, których celem jest zbiórka pieniędzy na hospicjum. Poinformowała, że w kolejnej edycji przedsięwzięcia w latach 2019/2020 udział weźmie 60 szkół z terenu Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Dziękując za wspomagania tego “miejsca miłości”, jakim jest hospicjum, działaczka wyjaśniła, że wielki dramat choroby terminalnej dotyka całych rodzin.

Na zakończenie nabożeństwa delegacje szkół otrzymały cebulki żonkili do zasadzenia w swoich szkołach, tak aby w nowym sezonie wiosennym można było przeprowadzać żonkilowe kwesty na rzecz stacjonarnego hospicjum.

Budowę bielskiego hospicjum zainicjowało Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne przy bielskiej parafii księży salwatorianów. Przedsięwzięcie jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy Kościołami katolickim a ewangelickim. Hospicjum ruszyło 3 lata temu. Zatrudnia 45 osób. Dotąd przyjęło ponad 404 pacjentów.