Ewangelizacja na górze Łosek

  • 9 lipca 2018, Robert Karp

Setki osób, w tym liczne rodziny, dotarły 7 lipca na górę Łosek, gdzie modlono się w ramach wakacyjnej akcji ewangelizacyjnej. Najwyższy szczyt Pasma Laskowskiego (868 m n.p.m.) był pierwszym, jaki pokonali w tym roku uczestnicy kolejnej edycji „Ewangelizacji w Beskidach”.

To największa tego typu letnia akcja ewangelizacyjna w diecezji bielsko-żywieckiej. Szósta edycja tego przedsięwzięcia przebiega pod hasłem „Ludzie gór”. Podczas kolejnych spotkań duchowni przybliżają sylwetki Mojżesza, Jozuego, Dawida, Eliasza, Matatiasza, Ezechiela, Jezusa Chrystusa i Apostołów. Oprócz sobotnich wyjść w góry, w każdy wakacyjny poniedziałek w namiocie przy domu rekolekcyjnym w Rychwałdzie odbywają się Msze św. i wieczory uwielbienia z udziałem członków różnych wspólnot ewangelizacyjnych.

Mszy św. polowej na szczycie Łoska przewodniczył o. Aleksander Paprzycki OFMConv z  Rychwałdu w koncelebrze ks. Józefem Zwolińskim –  proboszczem parafii w Przyborowie. W kazaniu franciszkanin konwentualny zwrócił uwagę na to, że góry w historii zbawienia są szczególnymi miejscami spotkania Boga z człowiekiem. Nawiązując do pierwszego bohatera cyklu poświęconego „Ludziom gór” – Mojżesza, zakonnik podkreślił, że był on człowiekiem wiernym przymierzu, który odkrył swą tożsamość, a w przykazaniach przekazanych mu przez Boga, znalazł możliwość prawdziwej realizacji swej wolności.

„Mojżesz, odkąd jest posłuszny Bogu, nie narzeka. Jest odpowiedzialny za swój lud. Modli się za niego. Wyprasza u Boga, by ukazał miłosierdzie i powstrzymał sprawiedliwą karę” – zauważył, wskazując, że postawę swą Mojżesz kształtuje podczas modlitwy i spotkań z Bogiem.

„Mojżesz uczy nas prawdy, by Bogu zaufać bez reszty, do końca; że w naszym życiu nie ma przypadków. Tylko Bóg wie, co jest dla nas dobre i zawsze prowadzi nas takimi drogami, które wiodą do celu” – dodał kaznodzieja i zachęcił, by dzielić się doświadczeniem przymierza z Bogiem z innymi, zanosząc im nadzieję i wiarę w to, że „w życiu można pokonać każdą górę”.

Po Mszy św. zebrani uwielbiali Pana oraz modlili się na cztery strony świata.

Miejsca, na których odbywać się będzie ewangelizacja, to kolejno: 14 lipca – Pilsko (1557 m n.p.m.); 21 lipca – Leskowiec (622 m n.p.m.); 28 lipca – Stożek Wielki (922 m n.p.m.); 4 sierpnia – Hala Krupowa (1152 m n.p.m.); 11 sierpnia – Błatnia (917 m n.p.m.); 18 sierpnia – Rycerzowa (1226 m n.p.m.) oraz 25 sierpnia – Wielka Racza (1236 m n.p.m.)

Inicjatywa ma być odpowiedzią na wezwanie Kościoła powszechnego do nowej ewangelizacji. Wspólnotami odpowiedzialnymi za projekt są m.in.: Francesco Team, Fraternia Franciszkańska i Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Od sześciu lat podczas wakacyjnej „Ewangelizacji w Beskidach” na kolejnych szczytach beskidzkich pojawiają się ludzie z różnych wspólnot z terenu diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji katowickiej i krakowskiej oraz z zagranicy.

Szczegóły www.facebook.com/EwangelizacjaWBeskidach/

fot. Monika Jaworska “Niedziela na Podbeskidziu”