Ewangelizacja na Placu Chrobrego

  • 6 października 2018, Robert Karp

Piątkowa ewangelizacja na bielskim Placu Chrobrego była jednym z najważniejszych momentów dobiegającego końca 17. Tygodnia z Ewangelią w Bielsku-Białej. „To był dobry czas modlitwy, świadectw, muzyki, głoszenia Ewangelii. To był dobry czas dzielenia się wiarą” – podsumował ks. dr Przemysław Sawa, który jest jednym z organizatorów przedsięwzięcia.

Słowo Boże na centralnym placu Bielska-Białej głosili ludzie z bielskich wspólnot ewangelizacyjnych i charyzmatycznych. Nie zabrakło dzielenia się świadectwem życia wiarą, modlitwy wstawienniczej i okazji do spowiedzi. Zagrał zespół SECiM. Dodatkowo, 50 osób z Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody poszło na bielskie ulice, głosząc kerygmat.

fot. Łukasz Masłowski