Figury i symbole mariologiczne w Starym Testamencie

  • 18 kwietnia 2018, Robert Karp

Kolejną katechezę poświęconą Maryi zaprezentował 17 kwietnia w hałcnowskiej bazylice ks. Jacek Pędziwiatr. Tym razem dyrektor programowy radia „Anioł Beskidów” tropił tematy maryjne w Starym Testamencie.

Jak przyznał prelegent, Maryja jest dyskretnie ukryta w starotestamentowych księgach w licznych obrazach i figurach. „Najlepszym tego przykładem są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W 80 proc. tekstu odsyłają one do konkretnych miejsc w Starym Testamencie, które tradycja chrześcijańska odnosi do Maryi” – dodał kapłan, rozpoczynając swe rozważania do od analizy fragmentu tekstu II Księgi Samuela, opowiadającego o sprowadzeniu Arki Przymierza do Jerozolimy. Wskazał na 7 paralelnych elementów między tym starotestamentowym tekstem a sceną nawiedzenia Elżbiety przez Maryję – opisaną w Ewangelii.

Wśród figur mariologicznych Starego Testamentu duchowny wyliczył: Abrahama, Annę – matkę Samuela, Dawida, kroczącego przed Arką, Judytę, Rachelę, Oblubienicę z „Pieśni nad Pieśniami”. Natomiast wśród mariologicznych symboli wykładowca wskazał na: krzew gorejący, plaster miodu Samsona, runo Gedeona, personifikację Mądrości, miasto ucieczki, gwiazdę, światłość, lilię.

Spotkania w ramach katechez „Wszystko o Maryi” odbywać się będą w 3. wtorek miesiąca o godz. 19.00. Poprzedza je Msza św. o godz. 18.00.